Information till dig som är utställare

Här finns all information du som utställare behöver inför din medverkan vid den digitala Svenska solelmässan 2020 den 28 oktober.

Information montrar

Er monter

I demon kan ni se exempel på hur er monter kan exponeras. Ni bygger/utformar er virtuella monter vid bokningen (se under nedan vad som behövs/kan exponeras) Ändringar och kompletteringar kan i vissa fall göras i efterhand.  

Monterpris

Bokad monter debiteras med 15 000 SEK exkl. moms.   

Bokning av monter

Görs via ”boka monter” på Svenska Solelmässans webbplats. 

Vid bokning ska/behöver du ange 

 1. För- och efternamn på den som ansvara för bokningen 
 2. E-postadress och mobilnummer till den som ansvara för bokningen 
 3. Företag/organisationsnamn  
 4. Önskad monterfärg 
 5. Länk till en Youtube-video som ni önskar exponera i er monter (se demo) 
 6. Adress till ert licenserade verktyg och därigenom videomöte (Teams/Skype/Zoom etc. Här skapar ni er digitala montervy, alltså det är här ni har ert ”öppna mötesrum” där era monterbesökare kan klicka in sig för att möte ert företag/era säljare.  
  • OM ni inte har egen licens via Teams/Zoom/Skype eller liknande kan ni köpa till ett Zoom-rum via Trippus. Då erhåller ni abonnemang och uppsättning för ert zoom-rum i er monter via Trippus, kostnaden för detta är från 5000 SEK exkl. moms. Maila i så fall info@solelmassan.se  
 7. Er företagslogo laddas i max 5 MB och i filformat ska vara PNG, JPG, JPEG eller GIF  
 8. Tre rubriker med undertexter är möjliga att skapa för ex. företagsbeskrivning, produktbeskrivning eller annat efter önskemål.  
 9. Företagskontaktuppgifter, e-post, telefon, hemsideadress och besöksadress kan uppges.  

 

Godkännande av boknings- och betalningsvillkor  

Bokad monter exponeras så snart ni har fyllt i era uppgifter och godkänt boknings och betalningsvillkor.

Turordning för bokning av monter

Först till kvarn – gäller vid bokning av monter. I dagsläget finns en begränsning på trettio montrar. Denna kan komma att ändras när det digitala verktyget klarar det.  

Exponering/placering av montrar i den digitala vyn

Montrar exponeras i bokstavsordning.  

Betalning av monter

Bokad monter betalas med betalkort i systemet alt. faktureras via Trippus, fakturaavgift tillkommer om 39 SEK.  

Betalning kan ske på följande sätt  

 1. Betalkort direkt vid bokning 
 2. Faktura (postadress, ange referenskod, GLN/org nummer, VAN operatör) 

Betalningen ska vara oss tillhanda 30 dagar efter utställd faktura.  

Vid utebliven likvid debiteras påminnelseavgift á 60 SEK samt dröjsmålsränta av 8 procentenheter.  

Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar.  

Bokningsbekräftelse

När ni fyllt i er monterbokning och bekräftat boknings och betalningsvillkor exponeras er monter i den digitala vyn (alltså inte i demon 

Åtkomst till den verkliga digitala vyn av Svenska Solelmässan 2020 erhålls via det bekräftelsemail som ni som utställare erhåller efter bokning av er monter. 

Extra biljetter för till exempel extra monterpersonal eller gäster

Önskar ni fler biljetter för personal, gäster eller affärskontakter till Svenska Solelmässan 2020 bokar ni dessa under fliken ”köp din biljett” på www.solelmassan.se  

Chattrum

Utöver det ni skapar i er monter vid bokning kommer ni även erhålla ett chattrum i montervyn där dialog kan föras med monterbesökare via skriven text i chattform. Tillgång till ert chattrum erhålls via bokningsbekräftelsen för monteranmälan. 

Förbokade möten

Besökare kan förboka möte med er utställare.  

Vid bokat möte får berörd utställare ett mejl (alltid på engelska) med information om vem som bokat mötet. Då har ni möjlighet att bekräfta eller avböja mötet. Därefter behöver ni som utställare skicka länk eller telefonnummer för aktuellt möte.  

Intresseanmälan

I er monter kommer det även finnas en funktion för intresseanmälan. I denna kan era besökare lämna meddelande om att de önskar att ni tar kontakt med dem efter Svenska Solelmässan.