Använd formuläret intill för att ladda upp er logotyp och lämna en kort företagsbeskrivning.

(Material inkommet efter 2020-10-10 garanteras inte att publiceras)

Logotypen och beskrivningen kommer att presenteras under “Utställare” på www.solelmassan.se

Ladda upp logotyp (max 500 kilobyte i något av formaten jpg, gif eller png)