Program, Svenska Solelmässan 2020

Kl. 09.00 – 10.30 Framtidsspaning i solelbranchen

Utvecklingen de senaste 10 åren – Nuläget – De kommande 10 åren

Förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta de utmaningar världen står inför idag. Även om solelbranschen har växt otroligt kraftigt de senaste 10 åren, har vi stora utmaningar framför oss. Följ med oss på en resa där vi blickar både framåt och bakåt i tiden.

Nu är det ett decennium kvar till 2030 när klimatmålen ska nås. Hur ser branschen ut om vi blickar 10 år framåt i tiden och hur såg den ut för 10 år sedan? Kommer vi klara att möte de svenska hållbarhetsmålen? Vad fattas för att vi ska nå hela vägen fram? Vem ska egentligen lösa framtidsutmaningarna för branschen?

Lars Hedström, Solkompaniet, kommer att leda ett spännande samtal tillsammans med bland andra Anna Werner, Svensk Solenergi.

Vi kommer även att höra Christoffer Löfquist berätta om företaget Midsummers fabrik i Järfälla och om produktion av solpaneler på hemmaplan. Kommer framtidens solpaneler vara närproducerade?

 

Kl. 10.30 – 12.00 Energigemenskaper – ett måste för en hållbar framtid?

Solel är det som triggat igång tanken om att göra egen el lokalt – nu skapas de lokala lösningarna. Samhället får i allt större utsträckning ett mer utspritt energisystem och personer och företag vill tar mer ansvar själva för vår elproduktion. Nu ökas även gränsen från 255 kW till 500 kW. Är detta något positivt alls för Solelsverige? Vilka andra åtgärder behövs för att göra sol riktigt stort i Sverige? Och hur ser detta ut i våra nordiska grannländer?

Hur långt bort ligger ett samhälle med Medborgarenergigemenskaper? Hur ska man på bästa sätt bygga och dela på produktion och lagring av energi lokalt? Vilka hinder finns i vägen, och vilka fördelar ger ett sådant system? Kom med och lyssna på en presentation och paneldiskussion.

Joachim Lindborg, SUST och Fredrik Björklund, STUNS kommer tillsammans med ett antal gäster bjuda på presentationer, samt diskussioner med den digitala publiken om ett framtida sätt att dela energi.

Gästar gör bland andra Lena af Geijerstam Unger, Härnösands Energi och David Larsson, Solisten 

 

Kl. 13.00 – 15.00 Vad är innebär flexibilitet i vårt framtida energisystem?

Vi behöver fasa ut alla fossila bränslen och få in mer förnybar, väderberoende produktion och därför även mer flexibel konsumtion för att få ihop energisystemet i framtiden. Detta ger möjligheter för slutkonsumenten att driva energiomställningen samtidigt som man skapar nya affärer och intäkter.

För att lyckats med övergången till ett hållbart energisystem måste flexibilitet byggas in, både i tekniska produkter och i förhållningssätt och beteende. Hur ser resan mot flexibilitet ut? Vilka lösningar finns redan idag, och vilka kommer vi behöva skapa?

Vem ska ansvara för flexibiliteten, är det företag, makthavare eller privatpersoner?

Talar gör bland andra Björn Berg, Ngenic, Mats Karlström, FerroAmp, Albin Hasselström, Kraftpojkarna och Joel Mars Bodell, Power2U. Deltar gör även representant från Nuuka solutions. Fler talare kommer att släppas efterhand.