SUNROOF

SUNROOF erbjuder systemlösningar för byggnadsintegrerade solcellsanläggningar på tak och fasader. Målgruppen är allt från privata mindre hus till stora kommersiella fastigheter, lokaler och industrier. SUNROOF kan utnyttja hela takets yta för att producera el samtidigt som solcellsmodulerna fungerar som skydd mot väder och vind.

SUNROOF drivs av en önskan om att underlätta och utöka utbyggnaden av distribuerad solenergi. Detta sker genom att utveckla och tillhandahålla produkter med lågt ekologiskt fotavtryck till byggindustri och och mindre entreprenörer. Det är produkter lämpade för nordiskt klimat och förutsättningar; väder och vind, byggstandarder, klimat, solinstrålning, lagar och regler, elpriser etc.

SUNROOF består av personer har gedigen bakgrund från traditionell byggbransch samt från många delar av energisektorn: system, teknik, modellering, mätning och IT. Tack vare ett brett nationellt och internationellt nätverk av experter och ledande leverantörer kan vi arbeta framgångsrikt med forskning och utveckling, vilket vi gör kontinuerligt.