SolTech Energy

SolTech har fokus på byggnadsintegrerade solenergilösningar för offentliga och kommersiella fastigheter. Vi vill erbjuda lösningar som inte stör den ordinarie arkitekturen utan är en del av den. Våra semitransparenta paneler skapar lösningar för att både tak och fasader kan släppa genom ljus, producera el och samtidigt sänka driftkostnader eftersom de stänger ute solvärme. SolTech Energy jobbar i en exklusiv relation med Sapa Building Systems för att erbjuda kompletta lösningar för solceller där man normalt installerar glas i ett aluminium parti. Nyligen har vi tillsammans lanserat en ny typ av solceller med unika designmöjligheter.