CheckWatt

Vision:

Möjliggör 100% förnyelsebart energisystem genom intelligent dataanalys och kontroll. Premierar resurseffektivitet genom information, mätning och visualisering.

 

Verksamheter:

EnergyInBalance.com – En plattform för energi-effektivare byggnader.

Energimodellering baserad på olika informationskällor: manuellt från användare, energideklarationer, mätdata från distributionsnät-operatörer.

Elcertifikat och Ursprungsgarantier – tilldelning, handel, reglering av kvotplikt.

Visualisering av energirelaterad data: elkonsumtion, elproduktion, fjärrvärme, drift av värmepump, väder.

Larmfunktioner via analyser av mätdata.

Individuell mätning och debitering av el och vatten – bra för flerbostadshus speciellt då man installerar solceller.

Individuell mätning och debitering speciellt anpassad för elbilar – för flerbostadshus, bilpooler och arbetsplatser.

Expediering av energilager som stationära batterier, elbilar och termisk tröghet (under utveckling) .

Styrning av elektriska laster för optimering av energisystemet på olika nivåer (under utveckling).