SolTech Energy

SolTech Energy SolTech har fokus på byggnadsintegrerade solenergilösningar för offentliga och kommersiella fastigheter. Vi vill erbjuda lösningar som inte stör den ordinarie arkitekturen utan är en del av den. Våra semitransparenta paneler skapar lösningar för att både tak och fasader kan släppa genom ljus, producera el och samtidigt sänka driftkostnader eftersom de stänger ute solvärme.…

Nyedal Solenergi

Nyedal Solenergi TILLSAMMANS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID – Nyedal Solenergi har varit verksamma inom solenergi sedan 2007. Målet är att leda utvecklingen av nya produkter och tjänster på den Svenska samt Norska marknaden. Med stor kunskap, brett produktutbud och positiv inställning har Nyedal Solenergi monterat små och stora anläggningar över hela Sverige.

EnergiEngagemang

EnergiEngagemang EnergiEngagemang har sedan 2012 installerat solenergilösningar specialiserat mot lantbruk och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje läge och byggnad är unik och det är viktigt att anläggningen anpassas utifrån gårdens/fastighetens specifika förutsättningar. Vi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi hela tiden jobbar för att hitta de…

Nordic Solar

Nordic Solar Nordic Solar Sweden AB har levererat solcellsanläggningar på den svenska solcellsmarknaden sedan 2009. Vi lagerför solceller, växelriktare och montagematerial för omgående leverans. Nordic Solar är distrubitionspartner för SMA i Norden. På meritlistan har vi över 500 st levererade solcellsinstallationer i Sverige och Norge.

JÖTA Gruppen

JÖTA Gruppen Vi på JÖTA Gruppen hjälper dig att maximera din egen produktion av solenergi. Vi levererar och installerar kompletta paket med all utrustning som behövs för att din anläggning ska stå färdig att börja producera el. Allt från rådgivning och projektering, solpaneler och säkerhetsutrustning ner till minsta skruv ingår. JÖTA Gruppen – elentreprenad /…

PPAM Solkraft

PPAM Solkraft PPAM Solkraft levererar solkraftsanläggningar till alla typer av kunder – villor, BRFer, lantbruk, offentliga aktörer, industri etc. Vi levererar allt från enstaka solpaneler till nyckelfärdiga anläggningar. PPAM Solkraft är en av landets ledande aktörer inom solkraftsområdet. Hög kompetens och erfarenhet, egen produktutveckling, snabba leveranser samt areaeffektiva och estetiskt utformade anläggningar gör oss unika.…

Solkompaniet

Solkompaniet Solkompaniet har fokus på solceller. Vi arbetar i hela kedjan, från forskning och kartläggningar av fastighetsbestånd i vårt konsultbolag till installation och service av solcellsanläggningar. Våra kunder är Sveriges stora fastighetsägare och vi driver på för att solel ska vara en del av omställningen till ett helt förnybart energisystem. Solkompaniet är också initiativtagare till…

CO2Pro

CO2Pro Som distributör levererar vi system och komponenter för solel till installatörsfirmor i Norden. Vi representerar ett antal tillverkare och varumärken som står för långsiktighet, kvalitet och innovation. Med kvalitetssäkrade produkter, bred kunskap och bra verktyg levererar vi förutsättningar till en trygg och säker lösning med solel, som håller vad som utlovas under lång tid.

Ferroamp

Ferroamp Ferroamp har utvecklat ett solel och energilagersystem för svenska kunder. EnergyHub integrerar solelproduktion och energilagerstyrning med ett självreglerande likströmsnät. Systemet blir skalbart, flexibelt, enklare att installera och lättare att anpassa under investeringens livslängd. EnergyHub innehåller en smart elmätare som mäter fastighetens elförbrukning för att maximera egenkonsumtion av solel genom bättre styrning av energilagret så…

SVEA Renewable Solar

SVEA Renewable Solar SVEA Solar säljer och installerar nyckelfärdiga solcellspaket till privat- och företagskunder. Genom att ta hand om hela kedjan, från projektering av system och ansökan om bygglov till montering på tak och inkoppling på elnätet, gör vi det enkelt för kunden att köpa solceller.