Program Svenska Solelmässan 2020
– Stora salen

PASS 1    9.00-10.30 Svenska solelbranschen – nu, då och imorgon  

Svenska solelbranschen – nuläge, utveckling senaste 10 åren, vart är vi om 10 år? (1h)

Lars Hedström, Solkompaniet, leder ett spännande samtal tillsammans med Anna Werner, Svensk Solenergi, om den Svenska solelens utveckling de senaste 10 åren och gör tillsammans med gäster en utblick om solelens utveckling de kommande 10 åren.

 • Vart står vi idag efter senaste 10 årens utveckling i branschen?
 • 2010 – hur såg det ut då? Systemstorlekar? Kostnadsbilder? Vad var State of the Art? Återblickar, anekdoter, reflektioner, minnen från en bransch under utveckling.
 • Utblick i Solelsverige – Vart är vi på väg närmaste åren?
  • Lokal produktion och spaningar om den Europiska marknaden – Christoffer Löfquist, Midsummer
 • Vart står vi om 10 år? Branschutblick, tekniker i vår solelvardag då, finns det mer än bara sol i erbjudandet?
  • Live diskussioner av deltagarna om deras syn på kommande 10 år

Samtal om solelens utveckling i Sverige (30 min)

 • Inspel och frågor från gäster på plats samt chatten.

Medverkande

PASS 2    10.30-12.00 Energigemenskaper

Energigemenskaperett måste för en hållbar framtid (1h)

Joachim Lindborg, SUST, tar oss med in i begreppet energigemenskaper och vad det innebär. Modererar gör Anna C. Karlsson, Länsstyrelsen, som till vardags jobbar med energi- och transportfrågor.

Överblick över samtliga inkomna remissvar, vad är det här för oss i solelbranschen?

David Larsson, Solisten

Lokala solelgemenskaper – en väg mot stärkt energidemokrati?

Josefine Wangel, Sveriges Lantbruksuniversitet

Nätägarens perspektiv på Energigemenskaper

Lena af Geijerstam Unger, Härnösands Energi

 • Vad betyder omvandlingen från klassiska kunder till en energigemenskap för en nätägare?
 • På vilket sätt skiljer sig detta från nuvarande lösningar men IMD – Individuell mätning och debitering?

Samtal om MEG och vad vi kan dra för nyttor av att göra energiomställningen tillsammans! (30 min)

 • Inspel och frågor från gäster på plats samt chatten

Medverkande

12.00-13.00    Lunch

Missa inte! Lärdomar från utvecklingen inom svensk vindkraft.

Under lunchtimmen livesänder Solcellskollens podcast med Erik Wallnér ett samtal med Daniel Kulin. De samtalar om bl.a vad kan solcellsindustrin lära sig av de senaste tio årens utveckling inom svensk vindkraft? Vilka utmaningar står vind- och solcellsindustrin gemensamt inför?

Passa även på att besöka våra utställare i deras digitala montrar.

 

PASS 3    13.00-15.00 Flexibilitet för ett hållbart energisystem

Vad är innebär flexibilitet i vårt framtida energisystem? (1,5h)

 • Hur ser det ut i Sverige idag?
 • Hur skapar vi möjligheter för slutkonsumenten att driva energiomställningen samtidigt som man skapar nya affärer och intäkter?
 • Hur ser resan mot flexibilitet ut? Vilka lösningar finns redan idag, och vilka kommer vi behöva skapa?
 • Vem ska ansvara för flexibiliteten, är det företag, makthavare eller privatpersoner?
 • Energiskatt och nätavgifter – två viktiga frågor för mer lokal förnybar energi och smart energidelning.

 

 • Insikter och lärdomar från pilottester i Helsingfors. Nuuka Solutions – insights and learnings from Nuuka’s ongoing Demand Response projects together with the city of Helsinki , Ville Julin och Susanne Hedblom

Samtal med våra talare från flexpasset (30 min)

 • Inspel och frågor från gäster på plats samt chatten

Medverkande

Program i C-salen

Sal C – scenen är din!

Precis som förra året ger vi utställare och andra möjlighet att boka en session för att presentera sin produkt, tjänst eller idé, vi välkomnar er att skapa mässan tillsammans med oss. Sessionerna är 20 minuter långa med en paus på 10 minuter mellan varje session

Se programmet för sal C