Vi arbetar med Svenska Solelmässan

Projektledare
Catherine Klev
Tel: 0733 14 25 23
Energikontoret i Mälardalen

Programansvarig
Mirja Cedercrantz
Tel: 070 25 04 607
Stuns Energi

Fakturering
Maria Wallin
Tel: 076 781 44 21
Energikontoret i Mälardalen

Monterutrustning
Daniel Ekman
Tel: 0224 863 00
Svenska Mässkonsult

Transport, gods och lagring
Raymond Baker
Tel: 010 722 28 33 alt. 0724 02 75 45
Mellansvenska Logistiktransporter AB