Sara Grettve__press2
Linus Palmblad

Sara Grettve,

Handläggare på avdelningen för förnybar energi och klimat, Energimyndigheten

& Linus Palmblad

Handläggare på avdelningen för forskning och innovation

Så förenklar Energimyndigheten för solcellsinvesteringar

 

 

Sara Grettve,

Managing Director of the Department for Renewable Energy and Climate, Energy Agency

& Linus Palmblad,

Manager at the Research and Innovation Department, Energy Agency

This is what the Energy Agency are working with to simplify solar investments.

Fler föredragshållare