full_image

Marika Edoff,

Professor i fasta tillståndets elektronik, ssk solceller, Uppsala Universitet

Marika är även verksam som ledare för tunnfilmssolcellsgruppen, ledamot i Energimyndighetens utvecklingsplattform Kraft, en av fyra grundare av solcellsföretaget Solibro samt allmänt engagerad i solenergi.

På Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet bedrivs forskning på effektiva solceller gjorda med tunnfilmsteknik. De tunna filmerna har olika funktion, till exempel ljusabsorberande eller elektriskt ledande och genomskinliga. De ljusabsorberande filmerna kan anpassas till solljusets spektrum och resultatet är att mer än 20 % av solljuset kan omvandlas till elektrisk effekt.

På Solelmässan kommer Marika berätta mer om: Tunna filmer på glas eller stål ger effektiva solceller på Ångström

 

Marika Edoff,

Professor of Solid State Electronics, ssk solar cells, Uppsala University

Professor of Solid State Electronics, ssk solar cells, Uppsala University

Marika is also active as leader of the thin film solar cell group, member of the Energy Agency’s development platform Kraft (=Power), one of four founder of Solibro solar cell company, and generally involved in solar energy.

At the Ångström Laboratory at Uppsala University research is carried out on efficient solar cells made with thin film technology. The thin films have different functions, such as light absorbing or electrically conductive and transparent. The light-absorbing films can be adapted to the sunlight’s spectrum and the result is that more than 20% of the sunlight can be converted into electrical power

At the Solar Fair, Marika will tell you more about: Thin film solar cells, on glass or steel, provides high efficiency on Ångström laboratory

Fler föredragshållare