2_Magnus

Magnus Nilsson – Verksamhetsansvarig på Glava Energy Center

Magnus Nilsson är verksamhetsansvarig på Glava Energy Center, ett internationellt ledande testcenter inom solenergi, som ligger strax utanför Arvika i Värmland. Magnus ska berätta om några av de drygt 60 innovationer som sett dagens ljus på GEC och som ingår i GECs testbädd för soltält. Dels en soltältduk som den norska startupen Tarpon Solar AS har utvecklat, dels en ny typ av soltältduk som bland andra MSB håller på att testa för framtida användning i flyktingförläggningar.

 

Magnus Nilsson – Operations Manager at Glava Energy Center

Magnus Nilsson is an Operations Manager at Glava Energy Center, an internationally leading solar energy testing center, located just outside Arvika in Värmland. Magnus will tell you about some of more than 60 innovations has been tested at GEC, some included in the GEC test bed for solar-tent. For example a solar tent cloth that the Norwegian startup Tarpon Solar AS has developed, and a new type of solar tent cloth that among other things MSB is testing for future use in refugee installations.

Fler föredragshållare