Linus Palmblad
Sara Grettve__press2

Linus Palmblad,

Handläggare på avdelningen för forskning och innovation, Energimyndigheten

& Sara Grettve,

Handläggare på avdelningen för förnybar energi och klimat, Energimyndigheten

Så förenklar Energimyndigheten för solcellsinvesteringar

 

Linus Palmblad,

Manager at the Research and Innovation Department

& Sara Grettve,

Managing Director of the Department for Renewable Energy and Climate, Energy Agency

This is what the Energy Agency are working with to simplify solar investments.

Fler föredragshållare