JoakimWiden

Joakim Widén,

Docent i teknisk fysik, Uppsala universitet

Joakim leder forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG) vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. Han driver även företaget Sunwide Solar Computing som utvecklar programvara för solenergiberäkningar.

Joakims forskargrupp är specialiserad på systemstudier av ny energiteknik inom byggd miljö. Gruppen använder systemanalytiska och matematiska metoder som optimering, probabilistisk modellering och maskininlärning för att studera hela kedjan från förnybara energikällor till integration i distributionssystem.

I samarbete med nätbolaget Herrljunga Elektriska har Joakim visat att omfattande solelproduktion skulle få stora konsekvenser för eldistributionsnätet, men att det finns flera kostnadseffektiva åtgärder för att komma till rätta med dessa problem.

Detta kommer Joakim att berätta mer om på Solelmässan i sitt föredrag med titeln: Är det svenska energisystemet förberett för stora volymer solel? Utmaningar, lösningar och forskningsbehov.

 

Joakim Widén,

Associate Professor of Engineering Physics, Uppsala University

Associate professor in Engineering Physics, Uppsala University

Joakim leads the research group Built Environment Energy Systems Group (BEESG) at the Department of Engineering Sciences, Uppsala University. He also runs the company Sunwide Solar Computing, which develops software for solar energy calculations.

Joakim’s research team specializes in system studies of new energy technology in the built environment. The group uses systemsanalytics and mathematical methods such as optimization, probabilistic modeling and machine learning to study the entire chain from renewable sources to integration into distribution systems.

In cooperation with the network company Herrljunga Elektriska, Joakim has shown that extensive solar production would have major consequences for the electricity distribution network, but that there are several cost effective actions to address these problems.

Joakim will tell us more about this at the Solar Fair,  in his lecture entitled: Is the Swedish energy system prepared for large volumes of solar power? Challenges, solutions and research needs.

Fler föredragshållare