20181014_152624

Hugo Franzén – Franzén Energiteknik

Hugo Franzén arbetar som oberoende energikonsult med solenergi som specialområde. Hugo hjälper till i hela kedjan från förstudier, anbudsvärdering till slutbesiktning av solcellsanläggningar. Kunderna finns främst inom kommuner, större företag, men även inom småföretag och lantbruk.

Information och utbildning är en annan del av verksamheten och här är kunder bland annat de regionala energikontoren/Energimyndigheten och kommunernas energi- och klimatrådgivare.

I arbetet med husföretaget Solvillor utför Hugo beräkningar och kvalitetssäkring kopplat till solcellsinstallationen. Vid presentationen beskrivs hur Solvillorna med hjälp av solceller blir Sveriges klimatsmartaste villor! Hugo kommer även att lyfta frågan om hur vi bättre kan utnyttja villataken i Sverige för att producera förnybar och klimatsmart el. Detta som ett sätt att radikalt minska belastningen på klimatet. Vi har i dag bra solcellsteknik, men användningen hindras till stor del av vårt sätt att tänka och ett föråldrat regelverk.

 

Hugo Franzén – Franzén Energiteknik (Franzén Energy Technology)

Hugo Franzén works as an independent energy consultant with solar energy as a specialist area. Hugo helps throughout the process from preliminary studies to tender evaluation and final inspection of photovoltaic installations. Customers are primarily in municipalities, larger companies, but also in small businesses and agriculture.

Information and education are another part of the business, and here are customers for example the regional energy agencies / Energy Agency and energy and climate advisors at the municipalities.

In the work of the house company Solvillor (Sun villas), Hugo performs calculations and quality assurance linked to the solar installation. In the lecture Hugo talks about, among other topics,  how the sun villas with the help of solar cell installations is becoming Sweden’s most climate-friendly villas! Hugo will also raise the question of how we can better utilize the wildlife in Sweden to produce renewable and climate-smart electricity. This as a way of radically reduces the stress on the climate. Today, we have good solar technologies, but the use is largely prevented from our thinking and an outdated framework.

Fler föredragshållare