Christer Kilersjö
Charlotta Winkler högupplöst

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

och Charlotta Winkler, Technical director, WSP

Eksta Bostad är ett bostadsbolag som ligger i framkant när det kommer till energilösningar. Med en lång tradition av att använda solel i sina fastigheter och att testa nya tekniker sticker Eksta ut som en offensiv aktör bland Sveriges kommunala bostadsbolag. I november förra året invigdes fyra nya flerbostadshus i Ekstas bestånd, ett unikt projekt då byggnaderna är sammankopplade med ett intern likströmsnät och med en solanläggning som den främsta driftkällan. Ett projekt som planeras att skalas upp för att verkligen optimera sol-el i bebyggelse.

Christer Kilersjö har verkat på Eksta Bostads AB sedan år 2000. De senaste 7 åren som VD. Han har ett passionerat förhållningssätt till solenergiteknik. Han förvaltar Ekstas solhistorik och driver utvecklingen av tekniken och användandet vidare in i framtiden. Både solvärme och solel är obligatoriska byggstenar i Ekstas nyproduktion. Christer är sedan 2017 vice ordförande  i branschföreningen Svensk solenergi.

Christer Kilersjö och Charlotta Winkler kommer till Solelmässan för att berätta mer om Ekstas resa från de första solfångarna 1979 till dagens satsning på likströmsnät mellan fastigheter.

 

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB and Charlotta Winkler, Technical director, WSP

Christer Kilersjö has worked at Eksta Bostads AB since the year of 2000, the past 7 years as CEO. He has a passionate attitude towards solar energy technology. He manages Ekstas solar history and drives the development of technology and use into the future. Both solar heating and solar electricity are mandatory building blocks in Ekstas new production. Christer has also been Vice President of the Swedish Solar Energy Association (Svensk solenergi) since 2017.

Fler föredragshållare