Charlotta Winkler högupplöst
Christer Kilersjö

Charlotta Winkler, Technical director, WSP

och Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

Eksta Bostad är ett bostadsbolag som ligger i framkant när det kommer till energilösningar. Med en lång tradition av att använda solel i sina fastigheter och att testa nya tekniker sticker Eksta ut som en offensiv aktör bland Sveriges kommunala bostadsbolag. I november förra året invigdes fyra nya flerbostadshus i Ekstas bestånd, ett unikt projekt då byggnaderna är sammankopplade med ett intern likströmsnät och med en solanläggning som den främsta driftkällan. Ett projekt som planeras att skalas upp för att verkligen optimera sol-el i bebyggelse.

Charlotta Winkler arbetar med hållbar energiförsörjning och energieffektiva byggnader på konsultföretaget WSP, där hon leder utveckling av tjänsterna och experterna inom solenergiteknik. Sedan 2003 har Charlotta arbetat både med solvärme- och solelteknik, med start i vid forskningsinstitutet AEE INTEC i Österrike, där erfarenheter samlades från arbete med långtidslagring av solvärme till ökad implementering av solenergisystem. Charlotta är sedan 2010 styrelseledamot i branschföreningen Svensk solenergi.

Christer Kilersjö och Charlotta Winkler kommer till Solelmässan för att berätta mer om Ekstas resa från de första solfångarna 1979 till dagens satsning på likströmsnät mellan fastigheter.

Charlotta Winkler, Technical director, WSP and Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

Charlotta Winkler works with sustainable energy supply and energy-efficient buildings at the WSP consulting firm, where she leads the development of services in solar technology. Since 2003, Charlotta has worked with both solar heating and solar electricity technologies, starting at the AEE INTEC research institute in Austria, where experience was gathered from work on long-term storage of solar heat to increased implementation of solar energy systems. Charlotta has been a board member of the Swedish Solar Energy Association (Svensk solenergi) since 2010.

Fler föredragshållare