Anna H

Anna Hammartorp,

Innovationsledare – Innovation och Utveckling, Affärsverken

Anna Hammartorp arbetar på Affärsverkens Innovation och Utvecklingsavdelning och är även projektledare för Karlskrona Solpark.

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som skapar hållbara lösningar som garanterar hög livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling.

Karlskrona Solpark kommer färdigbyggd att leverera sex megawatt, det vill säga motsvarande årsförbrukningen hos 400 normalstora villor. Det innebär att solparken blir dubbelt så stor som någon annan solpark i Sverige idag.

Karlskrona har ofta utmärkt sig som den stad i Sverige där solen skiner mest och utsetts till Sveriges soligaste stad. Rekordet är från 2016, då Karlskrona hade 2 270 timmar med en direkt solinstrålning på över 120 W per kvadratmeter. Enligt Energimyndighetens kartläggning tillhör Karlskrona de områden som har den största instrålningen.

Karlskrona Solpark blir andelsägd i sin helhet. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan småföretag och privatpersoner köper andelar och blir medlem i ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Tanken är att så många som möjligt ska få chansen att producera sin egen miljövänliga el och ta del av avkastningen från solen.

 

Anna Hammartorp,

Innovation Manager – Innovation and Development, Affärsverken

Anna Hammartorp is working at the Affärsverkens Innovation and Development Department and is also project manager for Karlskrona solar park.

Affärsverken is a Kalskrona based company that creates sustainable solutions that guarantees high quality of life and sustainable social development.

Karlskrona solar park will deliver six megawatts of solar power, ie the corresponding annual consumption of 400 normal sized villas. This means that the solar park will be twice as big as any other solar park in Sweden today.

Karlskrona is often said to be the city in Sweden where the sun shines the most and has been awarded Sweden’s sunniest city. The record is from 2016, when Karlskrona had 2270 hours with a direct solar radiation of more than 120 W per square meter. According to the Swedish Energy Agency’s survey, Karlskrona belongs to the areas with the most radiation.

Karlskrona solar park will be jointly owned. Larger companies and organizations invest as direct owners, while small businesses and individuals buy shares and become a member of the economic association Solförddelarna i Karlskrona (Advantaged with solar in Karlskrona). The idea is to give as many people as possible the opportunity to produce their own environmentally friendly electricity and utilize the sun.

Fler föredragshållare