GDPR – så hanterar vi era personuppgifter

 

Vi på Svenska Solelmässan behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi månar om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in och varför

 

Kontaktformulär och mailutskick
I de fall vi använder formulär ber vi om ett medgivande från dig när du använder dig av tjänsten, till exempel om du anmäler dig till ett av våra evenemang. Om du får våra mailutskick utan att du anmält dig själv har vi gjort en intresseavvägning och anser att du förmodligen är intresserad av utskicket i fråga, är du inte det så kan du själv avregistrera dig från listan högst upp i mailet.


Deltagarlistor

I samband med evenemang och andra aktiviteter samlar vi in deltagarnas personuppgifter för att kunna hantera bokningar, arrangemangsplanering och i en del fall rapportering till våra finansiärer.

Vilka vi delar din information med

Vi delar inte ut din data till någon, men vi kan behöva rapportera in dem till våra finansiärer om du deltagit i något av våra projekt eller evenemang. Inte heller finansiärerna kommer att föra dina uppgifter vidare.

Dina rättigheter över dina uppgifter

Om du har delat personuppgifter med oss eller misstänker att vi har dina uppgifter av andra skäl så kan du begära att få veta vilka dessa är. Du kan också begära rättelse av uppgifter, eller att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Har du några frågor kring personuppgifter vi har om dig, kontakta Helena Ek, helena.ek@energikontor.se

The General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Svenska Solelmässan takes care to process your personal data in accordance with The General Data Protection Regulation (GDPR). Please read more below.

Personal data we collect, and why

Contact forms and e-mail correspondence
If and when we ask you to fill out a contact form (for example, when registering to one of our events) we also ask you to consent our using your data. If you receive mailings that are of no interest to you, you can easily unregister your contact information via the link in the e-mail

Participation lists
In connection with events and other activities we collect the participants’ personal data to administrate reservations, event planning and (in some cases) financial reports.

Personal data and third parties
The Mälardalen Energy Agency does not share or disclose your personal data to any third parties, except for our financiers. In some cases, we send participation lists as a mandatory part of the financial reports of certain event or projects. Our financiers do not share or disclose your personal data to any third party.

Your rights
You can at any time request a record of your personal data listed in our organisation, and have that data edited or removed entirely. However, any data that we are obliged to keep on record for administrative, legal or safety reasons is exempt from removal.

Do you have any queries about your personal data? Please contact Helena Ek, helena.ek@energikontor.se.