Peter Roethlisberger, COO, Solaxess SA, NE, Switzerland Solaxess is a Swiss company that specializes in the high-tech solar sector based in Neuchâtel. The company markets nanotechnology-based films enabling all PV module manufacturers to provide architects, developers and ultimately owners with white or light-coloured active full-building elements that are cost effective, durable and aesthetically pleasing. This…

Anna Hammartorp, Innovationsledare – Innovation och Utveckling, Affärsverken Anna Hammartorp arbetar på Affärsverkens Innovation och Utvecklingsavdelning och är även projektledare för Karlskrona Solpark. Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som skapar hållbara lösningar som garanterar hög livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling. Karlskrona Solpark kommer färdigbyggd att leverera sex megawatt, det vill säga motsvarande årsförbrukningen hos 400 normalstora…

Marika Edoff, Professor i fasta tillståndets elektronik, ssk solceller, Uppsala Universitet Marika är även verksam som ledare för tunnfilmssolcellsgruppen, ledamot i Energimyndighetens utvecklingsplattform Kraft, en av fyra grundare av solcellsföretaget Solibro samt allmänt engagerad i solenergi. På Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet bedrivs forskning på effektiva solceller gjorda med tunnfilmsteknik. De tunna filmerna har olika funktion, till…

Charlotta Winkler, Technical director, WSP och Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB Eksta Bostad är ett bostadsbolag som ligger i framkant när det kommer till energilösningar. Med en lång tradition av att använda solel i sina fastigheter och att testa nya tekniker sticker Eksta ut som en offensiv aktör bland Sveriges kommunala bostadsbolag. I november förra…

Joakim Widén, Docent i teknisk fysik, Uppsala universitet Joakim leder forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG) vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. Han driver även företaget Sunwide Solar Computing som utvecklar programvara för solenergiberäkningar. Joakims forskargrupp är specialiserad på systemstudier av ny energiteknik inom byggd miljö. Gruppen använder systemanalytiska och matematiska metoder som optimering,…

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB och Charlotta Winkler, Technical director, WSP Eksta Bostad är ett bostadsbolag som ligger i framkant när det kommer till energilösningar. Med en lång tradition av att använda solel i sina fastigheter och att testa nya tekniker sticker Eksta ut som en offensiv aktör bland Sveriges kommunala bostadsbolag. I november förra året…

Johan Lindahl, Talesperson för Svensk Solenergi Johan Lindahl är talesperson för Svensk Solenergi, som med cirka 210 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. Johan är också sedan sex år tillbaka Sveriges representant i det internationella samarbetet IEA-PVPS, och har inom detta uppdrag ansvarat för att ta fram nationell…

Rickard Malmström (MP) Förtroendevald Uppsala kommun Svenska Solelmässans välkomsttalare   Fler föredragshållare