Daniel Boström, Energi- och klimatrådgivare, Uppsala kommun Daniel är certifierad energiexpert med mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning. Som kommunal energi- och klimatrådgivare är han ett stöd och bollplank åt företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med allt från att installera solceller till att minska energianvändningen i fastigheten. Fler föredragshållare

Björn Karlsson – Högskolan i Gävle Björn Karlsson leder solcellforskningen vid Högskolan i Gävle. Hans föredrag handlar om behovet av standardiserade simuleringar av nya solcellssystem, effektprovning av idrifttagna system och inverkan av skuggning. Föredragets budskap är att köparnas ställning skall styrkas vid installation av nya system. Fler föredragshållare

Robert Andrén – Generaldirektör och chef för Energimyndigheten Fler föredragshållare

David Ringmar – Chef Nätstrategi & Utveckling, Vattenfall       David Ringmar – Director Network Strategy & Development, Vattenfall Fler föredragshållare

Magnus Nilsson – Verksamhetsansvarig på Glava Energy Center Magnus Nilsson är verksamhetsansvarig på Glava Energy Center, ett internationellt ledande testcenter inom solenergi, som ligger strax utanför Arvika i Värmland. Magnus ska berätta om några av de drygt 60 innovationer som sett dagens ljus på GEC och som ingår i GECs testbädd för soltält. Dels en…

Gustav Alberius – Konferencier Gustav Alberius är civilingenjör i teknisk fysik och har en bred bakgrund från teknikindustrin. Han är idag försäljningsansvarig på HPSolartech och kommer att vara konferencier på Solelmässan.   Gustav Alberius – Compere in the great hall Gustav Alberius is an engineer in engineering physics and has a broad background from the…

Hugo Franzén – Franzén Energiteknik Hugo Franzén arbetar som oberoende energikonsult med solenergi som specialområde. Hugo hjälper till i hela kedjan från förstudier, anbudsvärdering till slutbesiktning av solcellsanläggningar. Kunderna finns främst inom kommuner, större företag, men även inom småföretag och lantbruk. Information och utbildning är en annan del av verksamheten och här är kunder bland annat…

Linus Palmblad, Handläggare på avdelningen för forskning och innovation, Energimyndigheten & Sara Grettve, Handläggare på avdelningen för förnybar energi och klimat, Energimyndigheten Så förenklar Energimyndigheten för solcellsinvesteringar   Linus Palmblad, Manager at the Research and Innovation Department & Sara Grettve, Managing Director of the Department for Renewable Energy and Climate, Energy Agency This is what the Energy Agency are…

Sara Grettve, Handläggare på avdelningen för förnybar energi och klimat, Energimyndigheten & Linus Palmblad Handläggare på avdelningen för forskning och innovation Så förenklar Energimyndigheten för solcellsinvesteringar     Sara Grettve, Managing Director of the Department for Renewable Energy and Climate, Energy Agency & Linus Palmblad, Manager at the Research and Innovation Department, Energy Agency This is what the…

Peter Kovács, Forskningsingenjör RISE Peter Kovács arbetar som forskningsingenjör på RISE Research Institutes of Sweden där han arbetat med solenergi sedan examen 1989. De första 20 åren handlade enbart om solvärme men sedan 2010 har solel blivit en allt större del för att numera uppta 100% av arbetet. Han driver flera solelprojekt, främst kring byggnadsintegrerad…