I händelse av att det finns ett regerings- eller myndighetsbeslut gällande för den 28 okt 2020, som förhindrar genomförande av Svenska Solelmässan, träder force majeure i kraft och ingen debitering för avbokning utgår.