Utifrån de förutsättningarna som tills vidare gäller, med förbud mot allmänna sammankomster över 50 personer, har vi tyvärr inte möjlighet att genomföra Svenska Solelmässan 2020 på Uppsala Konsert & Kongress (UKK) som vi ursprungligen planerat den.