Sal C – scenen är din!

Precis som förra året ger vi utställare och besökare möjlighet att boka en session för att presentera sin produkt, tjänst eller idé, vi välkomnar er att skapa mässan tillsammans med oss. Sessionerna är 20 minuter långa med en paus på 10 minuter mellan varje session.

Sal C – Program

09.00-09.20 Björn Karlsson, Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle driver ett projekt för att stärka köparen av solceller, som innehåller följande delprojekt:
* Utveckla metodik för garantiprovning och för att mäta nominell effekt på installerade system.
* Utveckling av ett fritt tillgängligt, användarvänligt standardprogram för simulering av energiutbyte med låsta klimatfiler, som täcker hela Sverige.
*Utveckling av metoder för att uppskatta skuggningens inverkan på ut bytet och design av solcellssystem med minimal inverkan av skuggeffekter.
I föredraget presenteras mätningar av den nominella effekten hos ett 65 kWp system som installerades 2008. Mätningarna visar att effekten har minskat med mindre än 5 procent under 12år.

09.30-09.50 Axel Alm, Solkompaniet och Samar Nath, IBC SOLAR

Kvalitet är branschens största risk på sikt!
Vad är kvalitet och vilka aspekter är viktiga för solelbranschen? Axel Alm, vd på Solkompaniet, tar avstamp i det arbete som just nu pågår inom Svensk Solenergi. Samar Nath, försäljningschef på dotterbolaget IBC SOLAR fokuserar på betydelsen av ISO-certifiering och garantier som trygghet för dig som kund

10.00-10.20 Karin Ekh och Axel Alm, Solkompaniet

Nordens största soleltak.
Nu i höst byggs anläggningen i Borås på fem megawatt. Vad är viktigast vid designen av en stor anläggning på tak? Hur väljer du som kund mellan standard- och kvalitetsprodukter? Och hur påverkar det arbetsmiljön? Hör Karin Ekh, ansvarig projektledare på Solkompaniet berätta. Axel Alm, vd på Solkompaniet berättar också vad den nya 500 kilowattsgränsen kommer att innebära för utbyggnaden av solel på stora tak i Sverige.

10.30-10.50 Albin Hasselström, Kraftpojkarna

Vårt nya erbjudande till dig som återförsäljare

Världen står idag inför en energirevolution driven av målet om ett förnybart samhälle. Den snabba utvecklingen av förnybar energi, elbilar och batterier utgör grunden i denna energiomställning där Kraftpojkarna är ledande i att förse Norden med hårdvara, kunskap, tjänster och ny innovation inom solenergi, laddinfrastruktur och energilagring. Vårt nya erbjudande mot marknaden ger dig alla förutsättningar för att lyckas, oavsett vilket behov just du har.

11.00-11.20 Albin Hasselström, Kraftpojkarna

Empower – Digital plattform unikt byggd för din affär

Vi har utvecklat ett kraftfullt och unikt affärssystem för dig som återförsäljare – Empower. En helt digital affärsresa inom förnybar energi.

Snabbhet, effektivitet och hög digitaliseringsgrad är nycklar för att ni ska lyckas på marknaden. Tiden från lead till projekterad anläggning och utskickad offert behöver vara kort då kunder förväntar sig snabbare och snabbare respons. Samtidigt behöver era interna processer trimmas för att spara tid och bibehålla effektiviteten. Vår digitala plattform Empower möjliggör er att gå från lead till avslutat projekt i ett och samma verktyg, utan att flytta ett enda data.

11.30-11.50 Jonas Frank, Esdec

Esdec är en världsledande tillverkare av montagesystem för solenergi. Drivna av att möjliggöra omvandlingen till hållbar solenergi för framtida generationer så erbjuder vi våra kunder de mest innovativa och omfattande produkterna och servicen. Vi har sedan 2004 levererat montagesystem för alla typer av tak både kommersiella och residental till installatörer, grossister och EPC. Utöver detta så erbjuder vi också teknisk support från vår projektavdelning och vår support. Våra experter är hängivna att hjälpa våra kunder till att ställa om till hållbar solenergi och vi är aktiva i mer än 20 länder.
I oktober så kommer Esdec presentera den nya standarden för kommersiella solenergiprojekt: Ett nytt montagesystem för den snabbaste och mest pålitliga installationen av ditt solenergiprojekt på tak.

12.00-12.20 Mattias Hansson, GruppSol AB

SMART SOLAR ROOF®/FACADE – byggnadsintegrerade solcellstak och solcellsfasader utmanar nu utanpåliggande solceller

  • Vad är SMART SOLAR ROOF och hur skiljer det sig från konkurrerande solcellstak?
  • Hur är investeringskalkylen av SMART SOLAR ROOF jmf mot ett takbyte + installation av utanpåliggande solceller
  • CASE STUDY villa i Steninge
  • CASE STUDY BRF i Halmstad som bytte 3 st tak

SMART SOLAR ROOF är utvecklat av GruppSol AB och vann i år priset RED HERRING EUROPE TOP 100. På denna lista finns de mest innovativa teknikbolagen i Europa med. Mera info om SMART SOLAR ROOF

12.30-12.50 Samar Nath, IBC SOLAR

Energibolag och installatörer i samarbete för det optimala solelerbjudandet.
På en mognande lokal marknad ökar behovet av trygghet för att tillfredsställa kundbehovet. Vad behöver du som energibolag tänka på för att stärka ditt erbjudande och tränga igenom i en marknad som är starkt prispressad? Samar Nath, försäljningschef på solelgrossisten IBC SOLAR och tidigare chef för Förnybar elproduktion på Umeå Energi delar med sig av sina trendspaningar.

13.00-13.20 Lars Hedström och Cecilia Edling, Solkompaniet

Stora solelparker – nu händer det i Sverige! Lars Hedström, en av grundarna till Solkompaniet byggde redan år 2009 en av Sveriges första markanläggningar. Den var på 50 kilowatt och nu är det snart dags för 50 000 kilowatt! Hör om utvecklingen, var i Sverige det kommer att byggas och vilken typ av mark det handlar om. Cecilia Edling, affärsutvecklare berättar också varför Sverige har så goda förutsättningar för stora solparker, trots att vi inte har samma solinstrålning som Spanien

13.30-13.50 Bengt Stridh, Mälardalens högskola

Investeringskalkyl för solceller.
Uppdatering av Excelfilen som togs fram i projektet “Investeringskalkyl för solceller” 2016.

14.00-14.20 IEA PVPS Task13 – Solelsystems tillförlitlighet

IEA PVPS Task13 – Solelsystems tillförlitlighet

Talare Dan-Eric Archer och Anne Andersson

14.30-14.50 Daniel Magnergård, GruppSol AB

SMARTA BATTERILAGER – FÖRBÄTTRAR INVESTERINGEN AV DIN SOLCELLSANLÄGGNING
I denna presentation går vi igenom varför du skall välja ett batterilager till din solcellsanläggning.

  • Allmänt om batterilager
  • Olika batterikemi
  • Kundnytta med batterilager
  • Hur ser investeringskalkylen ut för ett batterilager?
15.00-15.20 Simon Andrén, Van der Valk Solar Systems

Van der Valk Solar Systems är sedan 2009 ett av de snabbast växande företagen inom solenergiindustrin och fokuserar helt på utveckling och produktion av monteringssystem för solpaneler på lutande tak, platta tak och öppna fält. Van der Valk Solar Systems har en kontor och lager i Storbritannien, kontor i Spanien och Sverige en är verksamt i 13 länder.

Våra monteringssystem utvecklas och tillverkas i vår egen fabrik i Nederländerna och kännetecknas av sin mångsidighet, mycket snabba montering och höga kvalitet. De är utformade i enlighet med de senaste Eurokoderna och uppfyller därmed kraven som banker och försäkringsbolag ställer på solpanelsanläggningar.

15.30-15.50 IEA PVPS Task 15 – Byggnadsintegrerad solel

Byggnadsintegrerad solel (IEA PVPS Task 15) – ‘Vilken miljönytta ger byggnadsintegrerade solceller?’ ‘Vad kan vi lära oss av befintliga anläggningar?’ och ‘Hur kan ni bidra till fler och bättre byggnadsintegrerade solceller?’ med “BIPV-landslaget”: Peter Kovács, Rickard Nygren, Bengt Stridh, Anna Svensson och Michiel van Noord.

16.00-16.20 IEA PVPS Task 15 – Byggnadsintegrerad solel

Byggnadsintegrerad solel (IEA PVPS Task 15) – ‘Vilken miljönytta ger byggnadsintegrerade solceller?’ ‘Vad kan vi lära oss av befintliga anläggningar?’ och ‘Hur kan ni bidra till fler och bättre byggnadsintegrerade solceller?’ med “BIPV-landslaget”: Peter Kovács, Rickard Nygren, Bengt Stridh, Anna Svensson och Michiel van Noord.

16.30-16.50 Mattias Hansson, GruppSol AB

SMART SOLAR ROOF och byggnadsintegrerade tak för BRF och industrifastigheter
I detta seminarium går vi igenom hur byggnadsintegrerade tak nu även lönar sig vid större installationer vid BRF och kommersiella fastigheter.