Peter Kovács – RISE
Hugo Franzén – Franzén Energiteknik
Peter Roethlisberger – Solaxess
Magnus Nilsson – Glava Energy Center
Charlotta Winkler – WSP
Robert Andrén – Energimyndigheten