Yokk Solar AB

Yokk Solar AB sänker kundens elkostnader genom att erbjuda solel från kundens eget tak till ett konkurrenskraftigt pris. God projektekonomi uppnås genom att använda kvalitetskomponenter  i en systemdesign som är optimerad utifrån kundens elbehov. Kunden behöver inte stå för investeringen och tjänar pengar från dag 1.

Affärsmodellen har anpassats till den svenska marknaden utifrån Yokk Solars mångåriga internationella erfarenhet från solcellsmarknaderna i Tyskland och England. Sedan starten år 2010 har vi lärt oss att detaljplanera solcellsanläggningar inte bara utifrån takets och byggnadens beskaffenhet, utan även utifrån kundens förbrukningsprofil och de ekonomiska villkoren för import och export av el från och till elnätet.