Solvio

Genom att ha ”Hållbarhet” som ett starkt ledord som vi bygger vår verksamhet på så har vi till exempel valt noggrant vilka leverantörer vi jobbar med. Exempel är vår huvudleverantör av solpaneler är ett företag inom EU som förser sin fabrik med 100% förnybar energi bland annat genom egen solenergi och bergvärme.

Solvio erbjuder första klassens produkter, helhetslösningar samt andra tjänster med fokus på hållbarhet och innovation.