Solelia Greentech

Solelia Greentech är den största leverantören i Skandinavien av solladdstationer för laddbara fordon. Vi gör det möjligt att ladda elbilen med 100% solel. Våra kunder är fastighetsbolag, kommuner, köpcentrum och företag som strävar efter nollutsläpp för egna och kunders transporter, genom att ladda bilar med lokalt producerad energi.

I Uppsala driver Solelia EU-projektet Solar Charge 2020 där många av stadens elbilsladdare kommer att förses med solel från lokala producenter.