Mälarenergi

Mälarenergi har i allt vi gör ett fokus på hållbarhet och att bygga framtidens samhälle.

Mälarenergi har lång erfarenhet och erbjuder kompletta solcellpaket, en skräddarsydd anläggning som tar avstamp i redan färdiga och beprövade lösningar. Tillsammans med en energirådgivare från Mälarenergi kommer ni fram till vilken lösning som passar er verksamhet bäst. I det ingår allt från förstudie och projektering till leverans, montage och installation. När din anläggning är i drift köper vi dessutom din eventuella överskottsel genom nettodebitering på årsbasis.

Läs mer på https://www.malarenergi.se/foretag/el/solel/