Glacell

Glacell är Lambertssons varumärke för installationr av el/tele, fiber ochsolenergi.

Vi har installerat sedan 2004.

Vi är rikstäckande med  220 elektriker.

Vi är en stor aktör som både vill och måste ta extra stort ansvar när det gäller kvalitet och regelefterföljnad.

Vi kan regler, lagar och förordningar och har nödvändiga certifikat inom arbetsmiljö, likström, växelström och bygg.

Vi har även ekonomisk stabilitet. Faktorer som ger trygghet till kunden.