EC Nordic

System för ellösningar: laddning elbil, elfordon, solel, strömutjämning, effektbalansering, ellager, varmvattenlager & systemstyrning. Anpassningsbara moduler som går att bygga på i steg. Vi kan utföra beräkningar samt simuleringar av alla samverkande systemdelar i hela Sverige.