I samarbete med Invest in Green

Invest in Green är en mötesplats för entreprenörer, investerare och aktörer inom miljöteknikområdet. Tisdagen den 29 oktober har ni möjlighet att träffas, knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter på Uppsala Konsert & Kongress, under Svenska Solelmässan. När kompetens, finans och kunskap möts ökar möjligheterna för hållbara och snabbväxande företag att skapas och utvecklas.

Finns lösningarna på samhällets utmaningar här?

I höst arrangerar Svenska Solelmässan och Invest in Green en arena för att höja medvetenheten om vikten av hållbarhetsfrågor hos investerare, för att på så sätt öka intresset i att investera i gröna näringar. Uppsala växer, och vill vi främja tillväxten och skapa fler arbetstillfällen på ett hållbart sätt. Under dagen lyfter vi framtidens entreprenörer, hållbara lösningar på många av dagens samhällsproblem och inspirerande föreläsningar, och det finns även tid för mingel och matchmaking.

Mer information och fullständigt program publiceras här inom kort. Invest in Green arrangeras av Uppsala Innovation Centre, Connect och STUNS Energi.