I samarbete med Invest in Green

Invest in Green är en mötesplats för entreprenörer, investerare och aktörer inom miljöteknikområdet. Tisdagen den 29 oktober har ni möjlighet att träffas, knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter på Uppsala Konsert & Kongress, under Svenska Solelmässan. När kompetens, finans och kunskap möts ökar möjligheterna för hållbara och snabbväxande företag att skapas och utvecklas.

Finns lösningarna på samhällets utmaningar här?

I höst arrangerar Svenska Solelmässan och Invest in Green en arena för att höja medvetenheten om vikten av hållbarhetsfrågor hos investerare, för att på så sätt öka intresset i att investera i hållbara företag. Uppsala växer, och vill vi främja tillväxten och skapa fler arbetstillfällen på ett hållbart sätt.

Under dagen lyfter vi framtidens entreprenörer med hållbara lösningar på många av dagens samhällsproblem. På plats kommer det att finnas start-ups och etablerade bolag, investerare, affärsutvecklare och intressenter inom miljöteknikområdet. Under eventet kan du ta del av spännande föreläsningar, inspirerande seminarier, paneldiskussion och tid för mingel och matchmaking.

Program

Kl. 09.00–10.00 Frukost

Sal B
Kl. 10.00
Välkommen Moderator Karin Edström, investeringschef på Almi Invest
Inspirationsföreläsning Sasja Beslik, finans- och hållbarhetsexpert

Kl. 11.00 Paus
Pitchparad del 1

Kl. 12.00–13.00 Lunch

Kl. 13.00
Pitchparad del 2

Inspirationsföreläsning Christopher Engman, författare och investerare

Kl. 15.00–17.00 Fika
Utställning och mingel Träffa bolagen från pitch-paraderna och de fyra bolagen nedan

Som besökare har du såklart tillträde både till Invest in Green och Svenska Solelmässan.

Föreläsare och inspiratörer

Karin Edström
Karin är  Investment Manager med passion för entreprenörskap på Almi Invest östra Mellansverige, och dagens moderator.

Sasja Beslik
Sasja är chef för Hållbar Finans och en av Sveriges främsta experter inom finans och hållbarhet.

Christopher Engman
Christofer, tidigare chief revenue officer (CRO) och chief marketing officer (CMO) på energi- och miljöteknikföretaget Climeon, är investerare och författare till boken Megadeals.

Välkommen till Invest in Green för att skaffa ny kunskap om hållbara företag och investeringar, knyta nya kontakter och blicka framåt. Tillsammans skapar vi ett event där hållbara företag och investeringar står i fokus.

Invest in Green arrangeras av Uppsala Innovation Centre, Connect och STUNS Energi. 

Tack till vår huvudsponsor, Energimyndigheten, och våra partners, Världsklass Uppsala och Gistvall Holm. 

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på event@uic.se