IMG_1012_3

Ylva Olofsson,

Leder Volvo 2nd Life projekt för bussbatterier, Volvo Group Trucks Technology

Johanneberg Science Park, Riksbyggen, Göteborg Energi och Volvo Bussar undersöker möjligheter att återanvända batterierna från bussarna som stationärt energilager. I Brf Viva husen ska batterierna lagra solel och ingå i forskning kring framtida energilösningar.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Intelligent Energy Management
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christoph Ostermann – Sonnen GmbH
Christer Kilersjö – Eksta Bostads