IMG_1012_3

Ylva Olofsson,

Leder Volvo 2nd Life projekt för bussbatterier, Volvo Group Trucks Technology

Johanneberg Science Park, Riksbyggen, Göteborg Energi och Volvo Bussar undersöker möjligheter att återanvända batterierna från bussarna som stationärt energilager. I Brf Viva husen ska batterierna lagra solel och ingå i forskning kring framtida energilösningar.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads