ulf-naslund-36

Ulf Näslund,

Teknisk chef på Vasakronan Uppsala

Vasakronan är ett fastighetsbolag som storsatsar på solenergi och energieffektiva lösningar. Vid halvårsskiftet passerade Vasakronan 3 MW installerad effekt solel och täcker därmed närmare 3 % av årsanvändning i sina fastigheter. I Science Park i Uppsala installerades i våras ett 760 V likströmsnät mellan fyra av Vasakronans fastigheter, en testverksamheter som de genomför i samarbete med FerroAmp.

Till Svenska Solelmässan kommer Ulf Näslund, teknisk chef på Vasakronan Uppsala, att berätta om vad som drivit fram denna satsning, deras erfarenheter av att implementera innovativ energiteknik i sina fastigheter och deras tankar kring energisatsningar framöver.

 

Ulf Näslund,

Technical Manager at Vasakronan Uppsala

Vasakronan is a real estate company with focus on solar energy and energy efficient solutions. At the end of June this year Vasakronan passed 3MW of installed solar power, thus covering close to 3% of the annual consumption in its property portfolio. A 760 V DC network was installed between four of Vasakronan’s properties in Uppsala Science Park last spring, a test installation that was conducted in cooperation with the company FerroAmp.

Ulf Näslund, Technical Manager at Vasakronan Uppsala, will come to the Swedish Solar Expo 2017 and tell you about the drive behind this investment, Vasakronan´s experience of implementing innovative energy technologies in their properties and the company´s thoughts about future energy investments.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads