Sebastian S high res_cut

Sebastian Strachwitz,

VP Global Sales Development på Sonnen GmbH

Sonnen har som mål att vi alla ska kunna ges tillgång till ren decentraliserad el vilken alla ska ha råd med. Alla användare ska kunna kopplas till varandra i ett sol-community och utbyta överskottsenergi med varandra när den behövs och där den behövs.

“Our goal is a world in which everyone is able to cover his energy needs with decentralized and clean energy source. Everyone can connect with each other to share energy where and when it’s needed. This will emancipate our world from the dependence on fossil fuels and anonymous energy corporations.” – Christoph Ostermann

På årets Solelmässa kommer du få ta del av en story om hur vi i en nära framtid kan ta vårt energibehov i egna händer och bidra till skiftet mot en energiproduktion med radikalt sänkta fossila och kolbaserade utsläpp och därmed inte enbart bidrar till att skydda vår miljö och planeten vi lever på utan även skydda vår ekonomiska och politiska frihet och det sätt vi lever på. Kom och inspireras till ett nytt sätt att tänka om energi – den är din!

 

Föredraget hålls på engelska, läs mer om bolaget på Sonnens hemsida.

 

Sebastian Strachwitz,

VP Global Sales Development på Sonnen GmbH

“Our goal is a world in which everyone is able to cover his energy needs with decentralized and clean energy source. Everyone can connect with each other to share energy where and when it’s needed. This will emancipate our world from the dependence on fossil fuels and anonymous energy corporations.” – Christoph Ostermann

At this year’s Swedish solar expo and energy conference you will be presented with a story of how we all in a near future could take the command over our own energy needs and contribute to the shift towards an energy production with radically lower carbon-based emissions and the protection of not only our environment but also our economic and political freedom. Come and get inspired to the idea of that the “energy is yours”!

 

Read more about the company and their visions and goals at the Sonnen home page.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads