Sara Klingberg,

Teknisk Chef på SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med solceller för produktion av elektricitet. En svensk undersökning har visat att en av de främsta anledningarna till att man väljer bort solenergi är för att det inte är snyggt. SolTech Energys produkter ersätter andra byggnadsmaterial och möter mycket höga krav på estetik.

Sara Klingberg, Teknisk Chef på SolTech Energy, kommer till Solelmässan för att berätta om innovativa solcellslösningar, bland annat glasfasader med semitransparenta solceller och en byggnadsintegrerad solcellstakpanna.

 

Sara Klingberg,

Technical Director at SolTech Energy

SolTech Energy develops and sells building-integrated solar products for all types of real estate – commercial, public and residential. The products are a part of a buildings external shell in the form of a roof, a wall or a window with solar cells for electricity production. A Swedish survey has shown that one of the main reasons for not choosing solar energy solutions is because it does not look good. SolTech Energy’s products replace other building materials and meet very high aesthetic requirements.

Sara Klingberg, Technical Director at SolTech Energy, will come to the Swedish Solar Expo 2017 to tell us more about innovative solar solutions, including glass façades with semi-transparent solar cells and a building-integrated solar tile.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads