Peter Kovacs 2017

Peter Kovács,

Forskningsingenjör RISE

Peter Kovács arbetar som forskningsingenjör på RISE Research Institutes of Sweden där han arbetat med solenergi sedan examen 1989. De första 20 åren handlade enbart om solvärme men sedan 2010 har solel blivit en allt större del för att numera uppta 100% av arbetet. Han driver flera solelprojekt, främst kring byggnadsintegrerad solel där en ledstjärna är att nya utmaningar inom området kräver breda samarbeten mellan solelbranschen, byggföretag, arkitekter och beställare. Kvalitets- och säkerhetsfrågor kopplade till solel generellt och utveckling av institutets verksamhet inom området är andra hjärtefrågor. Internationellt samarbete har alltid tilltalat Peter som medverkar i ett projekt kring byggnadsintegrerad solel inom IEA PVPS tillsammans med MdH, Solkompaniet och White arkitekter från Sverige samt ett 15-tal länder från Europa, Asien och Kanada. Biståndsprojekt från Zimbabwe och Nepal finns också med i bagaget och eftersom humanitärt arbete kopplat till solenergi också finns med på RISE agenda så kan det nog bli mer av detta i framtiden.

Miljontak och Effektiva solcellstak

Projektet Miljontak ägnades åt att undersöka hinder och möjligheter för samordnad takrenovering och installation av solceller i miljonprogrammet. Underlag från litteratursammanställningar, enkäter, intervjuer och workshops med fokus på beställare, bygg- och solelentreprenörer har gett en bild av nuläget och utifrån detta har en konceptlösning för takrenovering med solceller beskrivits. Konceptet utgår från prefabricerade takelement på cirka 20m2  med solceller som monteras redan i fabriken för att sedan transporteras till byggplatsen och lyftas på plats med en kran. I ett nyligen påbörjat projekt- Optimerad renovering för effektiva solcellstak ”EST” arbetar vi vidare utifrån dessa resultat för att fördjupa analysen i sina olika delar: Processen från idé till drifttagande, ekonomin och tekniken genom ett antal fallstudier av skarpa renoveringsprojekt. Målsättningen är att under projekttiden ha tagit  några av projekten in i byggfasen och att initiera minst ett demo-projekt baserat på prefab-konceptet.

ELSA-Elgenererande Solavskärmningar

I ELSA-projektet har Solskydds- och solelbranscherna fått möjlighet att lära känna varandras olika verksamheter, affärslogiker, marknadsförutsättningar m.m. för att utifrån en gemensam plattform kunna utveckla teknik och en strategi för hur kombinerade produkter- solavskärmningar uppbyggda av solcellsmoduler i standardstorlekar- ska kunna hitta en stor marknad. Arkitekter har haft en stor roll i projektet och medverkat genom byråerna Inobi och Kjellgren Kaminsky architecture samt Chalmers och Lunds tekniska högskola. Bland projektets resultat finns en modell för att bedöma solavskärmningarnas estetiska integration, en designtävling för arkitektstudenter på Chalmers, samt ett antal nya elgenererande solavskärmningsprodukter framtagna i samarbeten mellan Solkompaniet, PPAM och ERCO systems, ett solskyddsföretag. Avskärmningarna har utvärderats i drift och demonstreras nu på RISE kontor i Borås.

Fler föredragshållare

Sara Grettve – Energimyndigheten
Peter Roethlisberger – Solaxess
Peter Kovács – RISE
Marika Edoff – Uppsala Universitet
Magnus Nilsson – Glava Energy Center
Linus Palmblad – Energimyndigheten
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Joakim Widén – Uppsala Universitet
Hugo Franzén – Franzén Energiteknik
Gustav Alberius – Konferencier
Christer Kilersjö – Eksta Bostads
Charlotta Winkler – WSP
Anna Hammartorp – Affärsverken