DSC_0182

Maria Säfström,

en av nyckelpersonerna och behovsägare i Energimyndighetens satsning Intelligent Energy Management

Sverige och Energimyndigheten arbetar för ett helt förnybart energisystem och lokala resurser kommer få en allt viktigare roll. IEM är en satsning inom Energimyndighetens plattform A Challenge from Sweden och handlar om att öka implementeringen av hållbara lösningar i samhället. Det involverar både behovsägare och leverantörer. Just nu sker tester av smart energistyrning i Arvika, Eskilstuna och Uppsala. Det handlar kort sagt om att på ett effektivt sätt uppnå både samhällets och beställarnas behov och samtidigt skapa förutsättningar för marknaden att leverera. På Solelmässan presenteras de 5 viktigaste insikter om smart styrning kopplat till energilager och solceller.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads