Kristina Edström,

Professor i oorganisk kemi vid Uppsala Universitet

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Uppsala Universitet och leder Nordens största batteri-forskargrupp, Ångström Advanced Battery Centre. Edströms grupp är framstående bland annat inom utveckling av nästa generations energilagringsteknik och batteriteknik för tillämpningar inom fordonsindustrin.

Kristina kommer i sitt föredrag beröra dagens utveckling av batterier, både ur ett marknads- och teknikmässigt perspektiv.

 

Kristina Edström,

Professor in Inorganic Chemistry at Uppsala University

Kristina Edström, Professor in Inorganic Chemistry at Uppsala University, leads the Nordic region’s largest battery research group Ångström Advanced Battery Center. Edströms group is outstanding in the development of next generation energy storage technology and battery technology for automotive applications.

Kristina will come to the Swedish Solar Expo 2017 and discuss the development of batteries, both from a market and a technology perspective.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads