SONY DSC

Jonas Malmström,

VD för Yokk Solar AB

Jonas Malmström, VD för Yokk Solar AB, kommer att på solelmässan berätta om hur en affärsmodell som är framgångsrik på andra marknader – att sälja lokalt producerad solel i stället för att sälja solcellsanläggningen i sig – kan anpassas till de villkor som gäller i Sverige.

Jonas har arbetat i solcellsbranchen under hela sitt yrkesliv. Det började år 2000 med forskning och utveckling av tunnfilmssolceller inom Ångström Solar Centre vid Uppsala universitet. År 2005 gick flytten till ”Solar Valley” i Tyskland och de tillverkande företagen Q-Cells AG och Solibro GmbH.

År 2010 grundade Jonas med kollegor från Solar Valley företaget Yokk Solar GmbH. Efter några hundra sålda installationer i Storbritannien och Tyskland har affärsmodellen ställts om från att sälja anläggningar till att sälja solel. Under 2017 har modellen med elförsäljning etablerats även i Sverige.

 

Jonas Malmström,

CEO Yokk Solar AB

At the Swedish Solar Expo, Jonas Malmström (CEO Yokk Solar AB), will speak about how a business model that has been successful in other markets – namely to sell Solar Electricity instead of selling the actual Solar PV installation – can be adapted to the framework of the Swedish market.

Jonas has been working in the Solar PV business throughout his career. He started in year 2000 with R&D at Ångström Solar Centre, Uppsala University. In 2005 he moved to ”Solar Valley” in Germany, where he worked for the manufacturing companies Q-Cells AG and Solibro GmbH.

In year 2010 Jonas and colleagues from Solar Valley founded Yokk Solar GmbH. After a few hundred solar PV Installations in the UK and Germany, the business model has been shifted to selling Solar Electricity. During this year, the Electricity Sales model has been established also in Sweden.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads