Jonas Buddgård

Jonas Buddgård,

VD och grundare av JB EcoTech

Jonas Buddgård, VD och grundare av JB EcoTech kommer till Solelmässan för att berätta om den innovation som utvecklats av JB EcoTech och som ger en kraftig kostnadsreducering vid solcellstillverkning. Produkten, en specialutvecklad tejp, ersätter upp till 50 % av silvret på solcellens framsida. Tejpen har även möjligheten att förenkla tillverkningsprocessen och göra den mer robust. Jonas har mer än 10 års erfarenhet från solcellsbranschen och jobbar även som solcellskonsult med förstudier och upphandlingar av solcellsanläggningar.

 

Jonas Buddgård,

CEO and founder of JB EcoTech

CEO and founder of JB EcoTech will present their innovation that greatly reduces cost of solarpanelproduction. Their product is a tape solution that reduces up to half of the amount of silver needed for production. The tape also makes the productionprocess easier and more robust. Jonas has more than 10 years of experience in the business and also works as a consultant with feasibility studies and procurement.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads