johan_lindahl-102-web

Johan Lindahl,
Talesperson Svensk Solenergi

Johan Lindahl är talesperson för Svensk Solenergi, som med cirka 170 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. Johan är också sedan sex år tillbaka Sveriges representant i det internationella samarbetet IEA-PVPS, och har inom detta uppdrag ansvarat för att ta fram nationell statistik för den svenska solelbranschen. Utöver det har han forskat på tunnfilmssolceller och har en doktorsexamen från Uppsala Universitet.

 

Johan Lindahl,

Spokesperson for the Solar Energy Association of Sweden

Johan Lindahl is the spokesperson for the Solar Energy Association of Sweden, an association with nearly 170 professional members and thereby representing both the Swedish solar industry and the research institutes operating in the solar energy sector. Johan is also Sweden´s representative in the international cooperation IEA-PVPS and he is thereby responsible for gathering and obtaining national statistics for the Swedish solar industry. In addition, Johan has a Doctor´s degree from Uppsala University in the research of thin film solar cells.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Intelligent Energy Management
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christoph Ostermann – Sonnen GmbH
Christer Kilersjö – Eksta Bostads