JoakimWiden

Joakim Widén,

Docent i teknisk fysik, Uppsala universitet

Joakim leder forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG) vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. Han driver även företaget Sunwide Solar Computing som utvecklar programvara för solenergiberäkningar.

Joakims forskargrupp är specialiserad på systemstudier av ny energiteknik inom byggd miljö. Gruppen använder systemanalytiska och matematiska metoder som optimering, probabilistisk modellering och maskininlärning för att studera hela kedjan från förnybara energikällor till integration i distributionssystem.

I samarbete med nätbolaget Herrljunga Elektriska har Joakim visat att omfattande solelproduktion skulle få stora konsekvenser för eldistributionsnätet, men att det finns flera kostnadseffektiva åtgärder för att komma till rätta med dessa problem.

Detta kommer Joakim att berätta mer om på Solelmässan i sitt föredrag med titeln: Är det svenska energisystemet förberett för stora volymer solel? Utmaningar, lösningar och forskningsbehov.

Fler föredragshållare

Peter Roethlisberger – Solaxess
Marika Edoff – Uppsala Universitet
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Joakim Widén – Uppsala Universitet
Christer Kilersjö – Eksta Bostads
Charlotta Winkler – WSP
Anna Hammartorp – Affärsverken