20181014_152624

Hugo Franzén – Franzén Energiteknik

Hugo Franzén arbetar som oberoende energikonsult med solenergi som specialområde. Hugo hjälper till i hela kedjan från förstudier, anbudsvärdering till slutbesiktning av solcellsanläggningar. Kunderna finns främst inom kommuner, större företag, men även inom småföretag och lantbruk.

Information och utbildning är en annan del av verksamheten och här är kunder bland annat de regionala energikontoren/Energimyndigheten och kommunernas energi- och klimatrådgivare.

I arbetet med husföretaget Solvillor utför Hugo beräkningar och kvalitetssäkring kopplat till solcellsinstallationen. Vid presentationen beskrivs hur Solvillorna med hjälp av solceller blir Sveriges klimatsmartaste villor! Hugo kommer även att lyfta frågan om hur vi bättre kan utnyttja villataken i Sverige för att producera förnybar och klimatsmart el. Detta som ett sätt att radikalt minska belastningen på klimatet. Vi har i dag bra solcellsteknik, men användningen hindras till stor del av vårt sätt att tänka och ett föråldrat regelverk.

Fler föredragshållare

Välkomsttalare – Rickard Malmström
Sara Grettve – Energimyndigheten
Robert Andrén – Energimyndigheten
Peter Roethlisberger – Solaxess
Peter Kovács – RISE
Marika Edoff – Uppsala Universitet
Magnus Nilsson – Glava Energy Center
Linus Palmblad – Energimyndigheten
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Joakim Widén – Uppsala Universitet
Hugo Franzén – Franzén Energiteknik
Gustav Alberius – Konferencier
David Ringmar – Vattenfall
Christer Kilersjö – Eksta Bostads
Charlotta Winkler – WSP
Björn Karlsson – Högskolan i Gävle
Anna Hammartorp – Affärsverken