HansJörg_Weisskopf 11-10-2017

Hansjörg Weisskopf,

VD och grundare av Blue.Sky Energy

GREENROCKs saltvattensbatteri är ett mycket säkert och miljövänligt lagringssystem. Till skillnad från litium-jon-tekniken medför saltvattenstekniken ett icke brännbart, icke explosivt, fullt ut beröringssäker teknologi och samtidigt helt återvinningsbart. Det modulära systemet möjliggör expansion av lagringen och batterikemin tillåter 100% urladdning utan att inverka på livslängden.

Hansjörg Weisskopf, VD för det österrikiska företaget Blue.sky Energy, kommer till Solelmässan och presenterar ett sätt att kunna spara energi och utnyttja den i den egna fastigheten utan att för den delen överutnyttja våra ändliga resurser. Kom och ta del av en icke saltad historia om ett säkert sätt att lagra energi!

Föredraget hålls på engelska, läs mer om bolaget på blue.sky’s hemsida.

 

Hansjörg Weisskopf,

CEO and founder of Blue.Sky Energy

GREENROCK – The saltwater energy storage system is the safest and most environmentally friendly storage solution. Unlike conventional lithium-ion solutions the saltwater storage system is non-flammable, non-explosive, safe to touch, and absolutely maintenance-free. Even large scale applications up to MWh’s are available. The technology has already proven itself successfully in thousands of households. The modular system enables later expansion of the system and the chemistry allows for a 100% depth of discharge (DoD) without interfering on battery life. GREENROCK is powered by BlueSky Energy and is assembled by specialists for stationary storage systems in Austria.

At this year’s Swedish Solar Expo, Hansjörg Weisskopf, CEO of the Austrian company Blue.sky Energy will present us with a ‘non-salted’ story of how we all can store energy without depleting the earths rare resources.

Read more about the company and their visions and goals at the blue.sky’s homepage.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads