Emma_W

Emma Woxlin,

Market Director och medgrundare Epishine

Emma Woxlin startade år 2016 företaget Epishine tillsammans med kollegan Jonas Karles. Epishine finns med på Ny Tekniks och Affärsvärldens lista över Sveriges 33 mest lovande teknikföretag 2017 och producerar organiska tunnfilmssolceller på rulle. Detta görs genom en produktionsteknik som kan liknas vid hur tryckerier massproducerar tidningar, där man genom att trycka plastbläck på plast kan producera långa solceller. I dagsläget är deras tryckerianläggning placerad i Norrköping och har en kapacitet på 20 000 kvadratmeter solceller per år. År 2019 räknar Epishine med att ha påbörjat bygget av en anläggning som ska producera solceller motsvarande 500 megawatt per månad.

Nu kommer Emma Woxlin till Svenska Solelmässan 2017 för att berätta om företagets innovativa produkt, missa inte det!

Emma Woxlin,

Market Director and Co-founder Epishine

Emma Woxlin started the company Epishine together with her colleague Jonas Karles in 2016. Epishine, which is featured on Ny Teknik´s and Affärsvärlden’s list of Sweden’s 33 most promising technology companies 2017, produces organic thin-film solar cells. The production technique is similar to the technique used by printmakers for mass-production of newspapers, where printing of plastic ink on plastic rolls opens up for production of long solar cells. Epishine´s current printing plant is located in Norrköping and has a capacity of 20,000 square meters of solar cells per year. In 2019, the company expects to have started the construction of a plant that will produce solar cells with a capacity of 500 megawatts per month.

Emma Woxlin will come to the Swedish Solar Expo 2017 to tell you about the company’s innovative solar cells – be sure to check it out!

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads