Christer Kilersjö
Charlotta Winkler högupplöst

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

och Charlotta Winkler, Technical director, WSP

Eksta Bostad är ett bostadsbolag som ligger i framkant när det kommer till energilösningar. Med en lång tradition av att använda solel i sina fastigheter och att testa nya tekniker sticker Eksta ut som en offensiv aktör bland Sveriges kommunala bostadsbolag. I november förra året invigdes fyra nya flerbostadshus i Ekstas bestånd, ett unikt projekt då byggnaderna är sammankopplade med ett intern likströmsnät och med en solanläggning som den främsta driftkällan. Ett projekt som planeras att skalas upp för att verkligen optimera sol-el i bebyggelse.

Christer Kilersjö har verkat på Eksta Bostads AB sedan år 2000. De senaste 7 åren som VD. Han har ett passionerat förhållningssätt till solenergiteknik. Han förvaltar Ekstas solhistorik och driver utvecklingen av tekniken och användandet vidare in i framtiden. Både solvärme och solel är obligatoriska byggstenar i Ekstas nyproduktion. Christer är sedan 2017 vice ordförande  i branschföreningen Svensk solenergi.

Christer Kilersjö och Charlotta Winkler kommer till Solelmässan för att berätta mer om Ekstas resa från de första solfångarna 1979 till dagens satsning på likströmsnät mellan fastigheter.

 

Christer Kilersjö, CEO Eksta Bostad AB

and Charlotta Winkler, Technical director, WSP

Eksta Bostad is a real estate company in the forefront of new energy solutions. With a long tradition of using solar energy in their real estate holding and trying out new innovative solutions, Eksta Bostad is a disruptive actor in municipal real estate companies. In November 2017 Eksta unveiled four new apartment blocks that have the unique feature of being connected through an internal direct current network and mainly powered by solar energy. A scale up of the project is planned in order to optimize the use of solar energy in the company’s holdings.

Christer Kilersjö and Charlotta Winkler will tell us more about the journey from Ekstas first use of solar collectors in 1979 to their present venture with direct current networks between properties.

Fler föredragshållare

Sara Grettve – Energimyndigheten
Robert Andrén – Energimyndigheten
Peter Roethlisberger – Solaxess
Peter Kovács – RISE
Marika Edoff – Uppsala Universitet
Magnus Nilsson – Glava Energy Center
Linus Palmblad – Energimyndigheten
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Joakim Widén – Uppsala Universitet
Hugo Franzén – Franzén Energiteknik
Gustav Alberius – Konferencier
David Ringmar – Vattenfall
Christer Kilersjö – Eksta Bostads
Charlotta Winkler – WSP
Björn Karlsson – Högskolan i Gävle
Anna Hammartorp – Affärsverken