Christer Kilersjö

Christer Kilersjö, Eksta Bostads VD

och Niklas Christensson, Energicontroller

Eksta Bostad är ett bostadsbolag som ligger i framkant när det kommer till energilösningar. Med en lång tradition av att använda solel i sina fastigheter och att testa nya tekniker sticker Eksta ut som en offensiv aktör bland Sveriges kommunala bostadsbolag. I november i år invigs fyra nya flerbostadshus i Ekstas bestånd, ett unikt projekt då byggnaderna är sammankopplade med ett intern likströmsnät och med en solanläggning som den främsta driftkällan. Ett projekt som planeras att skalas upp för att verkligen optimera sol-el i bebyggelse

Eksta Bostads VD Christer Kilersjö och Energicontroller, Niklas Christensson, kommer till Solelmässan för att berätta mer om Ekstas resa från de första solfångarna 1979 till dagens satsning på likströmsnät mellan fastigheter.

Christer Kilersjö, Eksta Bostads VD

och Niklas Christensson, Energy controller

Eksta Bostad is a real estate company in the forefront of new energy solutions. With a long tradition of using solar energy in their real estate holding and trying out new innovative solutions, Eksta Bostad is a disruptive actor in municipal real estate companies. In November 2017 Eksta will unveil four new apartment blocks that have the unique feature of being connected through an internal direct current network and mainly powered by solar energy. A scale up of the project is planned in order to optimize the use of solar energy in the company’s holdings.

Both the CEO, Christer Kilersjö and the Energy controller Niklas Christensson will be present at the Swedish Solar Expo 2017 to tell us more about the journey from Ekstas first use of solar collectors in 1979 to their present venture with direct current networks between properties.

Fler föredragshållare

Ylva Olofsson – Volvo GTT
Ulf Näslund – Vasakronan
Sofie Allert – Swedish Algae Factory
Sebastian Strachwitz – Sonnen GmbH
Sara Klingberg – SolTech Energy
Maria Säfström – iHus
Maria Gardfjell – Välkomsttalare
Kristina Edström – Uppsala Universitet
Jonas Malmström – Yokk Solar
Jonas Buddgård -JB EcoTech
Johan Stjernberg – Box of Energy
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Emma Woxlin – Epishine
Christer Kilersjö – Eksta Bostads