bjorn_karlsson_2018

Björn Karlsson – Högskolan i Gävle

Björn Karlsson leder solcellforskningen vid Högskolan i Gävle. Hans föredrag handlar om behovet av standardiserade simuleringar av nya solcellssystem, effektprovning av idrifttagna system och inverkan av skuggning. Föredragets budskap är att köparnas ställning skall styrkas vid installation av nya system.

Fler föredragshållare

Välkomsttalare – Rickard Malmström
Sara Grettve – Energimyndigheten
Robert Andrén – Energimyndigheten
Peter Roethlisberger – Solaxess
Peter Kovács – RISE
Marika Edoff – Uppsala Universitet
Magnus Nilsson – Glava Energy Center
Linus Palmblad – Energimyndigheten
Johan Lindahl – Svensk Solenergi
Joakim Widén – Uppsala Universitet
Hugo Franzén – Franzén Energiteknik
Gustav Alberius – Konferencier
David Ringmar – Vattenfall
Daniel Boström – Uppsala kommun
Christer Kilersjö – Eksta Bostads
Charlotta Winkler – WSP
Björn Karlsson – Högskolan i Gävle
Anna Hammartorp – Affärsverken