Stora salen
Anna Werner
Anna Werner: Årets moderator

Anna Werner är vd för föreningen Svensk Solelenergi. Hon har tidigare varit ansvarig för energifrågor på Villaägarnas Riksförbund och arbetat med energi och miljö i byggnader på konsultföretaget ÅF. Anna har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala där hon följde energimyndighetens nationella, tvärvetenskapliga forskarskola Program Energisystem, med fokus på byggnadens energisystem.

Ulf Näslund: När innovativa lösningar utmanar regelverket

Ulf Näslund är teknikutvecklingschef på Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 139 miljarder kronor. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Ulf arbetar med och utvecklar all byggnadsrelaterad teknik, framför allt inom sol och digitalisering.

Magnus Nilsson: Tänk gränslöst för nya innovationer inom sol

Magnus Nilsson är verksamhetschef vid Glava Energy Center (GEC), ett centrum för utveckling av innovationer inom solenergi och energisystem, beläget i den Värmländska gränstrakten mot Norge. Vid GEC har det sedan 2010 utvecklats mer är 60 innovationer genom att länka ihop svensk-norska aktörer inom olika branscher till nya spännande projekt.

Bernhard Weilharter: Så minimerar vi koldioxidutsläpp i vår solpanelproduktion

Bernhard Weilharder är vd för Sonnenstromfabrik, ett tyskt företag med över 25 år i branschen som producerar solpaneler med upp till 200 procent lägre koldioxidutsläpp. Han kommer att berätta om företagets historia och produktion.
Föreläsningen kommer att hållas på engelska. 

Johanna Lakso: Hur fungerar framtidens elsystem med stora mängder förnybar el?

Johanna Lakso är vd på Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation som arbetar med att ta fram kunskap om nya tekniker och framtidens elsystem. Batterier, elbilar, och solceller bidrar med nya möjligheter för elsystemet. Johanna har en bakgrund från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten och är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Foto: Jakob Svärd

Lennart Söder: Utblick Tyskland – utmaningar för elnäten vid stor mängd solel

Lennart Söder är professor i elkraftsystem vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) sedan 1999. Han bedriver forskning och utbildning inom elkraftssystem. Det inkluderar studier av kraftsystemstabilitet, överföringsmöjligheter, elprisbildning, smarta elnät, effekterna av vind- och solenergi, reglering av vattenkraft, effekter av ekonomisk reglering, studier av elfordon och så vidare. Han är aktiv i flera samarbetsprojekt inom Sverige, Norden, EU och det internationella energirådet (IEA).

Hans-Olof Nilsson
Hans-Olof Nilsson: Så blir din fastighet helt självförsörjande på el

Med solelteknik och vätgas har Hans-Olof Nilsson gjort det omöjliga möjligt: sedan 2015 är hans 500-kvadratsvilla helt oberoende av elnätet. Villan har hittills demonstrerats för över 4 000 besökare, och idag driver Hans-Olof företaget Nilsson Energy. Med skräddarsydda systemlösningar vill han bidra till en hållbar energiförsörjning – från sol och vatten – och hjälpa fastighetsägare och företag att gå från ord, till handling.

Susanné Wallner: Hållbar omställning i Mariestad

Susanné Wallner Utvecklingsstrateg i Mariestads kommun. Susanné jobbar med Mariestads satsningar mot hållbar omställning inom konceptet ElectriVillage. ElectriVillage är kommunens samlade satsning för en industriell förnyelse och via att vara en test och demonstrationsplats prövar man nya hållbara lösningar. Susanné har tidigare varit företagare och regionråd med frågor främst inom regionalutveckling.

Anders Mannikoff
Anders Mannikoff: Solel ur den lokala elnätsägarens perspektiv

Anders Mannikoff är vd på Herrljunga Elektriska AB. Utöver eldistribution bedriver bolaget även verksamhet inom fjärrvärme, stadsnät, vattenförsörjning (VA), el- och energiteknik och förnybar elproduktion. Anders har en bakgrund som chef och ingenjör i befattningar vid forskningsinstitutet RISE och ABB, bland annat inom elektriska drivsystem, produktsäkerhet, mät- och reglerteknik och högspänningsteknik.

Jonas Carlehed: IKEA:s satsning på solel

Jonas Carlehed är hållbarhetschef på IKEA Sverige. Han kommer att berätta om IKEA:s arbete för att bidra till ett mer hållbart och rättvist Sverige. IKEA lanserar under hösten 2019 SOLSTRÅLE: ett komplett och nyckelfärdigt solenergisystem som innehåller alla produkter, tjänster och garantier som behövs. Målsättningen är att IKEA tillsammans med SVEA Solar ska vara ledande på marknaden vad gäller kvalitet, garantier och enkelhet – till ett pris som gör solenergin tillgänglig för många fler.

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum
Filip Elland: 100 på sol – Nordens största solcellsprogram på tak

Filip Elland är hållbarhetschef på Castellum, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Han arbetar bland annat med energi- och resursanvändning, miljöcertifiering, social hållbarhet och grön finansiering. I grunden har Filip Elland en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Lunds universitet.

Charlotta Winkler: 100 på sol – Nordens största solcellsprogram på tak

Charlotta Winkler leder utvecklingen av tjänster inom solenergiteknik på WSP, ett konsultföretag som utvecklar hållbara och tekniska lösningar för framtidens samhällen. Hon har arbetat med solvärme- och solelteknik sedan 2003, bland annat i Österrike, och är sedan 2010 styrelseledamot i branschföreningen Svensk Solenergi (SSE). Sedan 2018 är Charlotta Winkler även industridoktorand vid Högskolan i Halmstad.

Sal C
Anne Andersson

Anne Andersson: Så upptäcks fel på solcellssystem

Anne Andersson är verksam på Research Institutes of Sweden (RISE) inom området mätteknik. Hon kommer att presentera nya rön om solcellers tillförlitlighet som är ett resultat av det internationella samarbetet IEA PVPS Task 13, med finansiering från Energimyndigheten.

Elin Molin

Elin Molin: Dubbelsidiga solcellsinstallationer i Sverige

Elin Molin är vd på PPAM Solkraft AB och industridoktorand i samarbete med Högskolan Dalarna. Hon kommer att presentera resultatet av installationer av bifacial-paneler, solpaneler som tar upp solljus även från baksidan. Installationerna har genomförts inom ramen för det internationella samarbetet IEA PVPS Task 13, med finansiering från Energimyndigheten.

Patrik Ollas

Patrik Ollas: Prognostisering för styrning av batterilager 

Patrik Ollas är industridoktorand vid Research Institutes of Sweden (RISE). Han kommer att presentera två projekt om kopplingen mellan solel, batterilager och likströmsförsörjning i byggnader. Patrik berättar bland annat hur mycket energi likströmsförsörjning i byggnader kan spara och hur prognostisering och artificiell intelligens kan användas för att styra batterilager.

Björn Karlsson

Björn Karlsson: Stärk köparen av solceller

Björn Karlsson är professor inom solenergi vid Högskolan i Gävle. Han kommer att presentera högskolans pågående arbete med syfte att stärka köparens ställning vid köp och installation av solcellssystem. Björn kommer bland annat lyfta standardiserad simulering av solelproduktion, installationsprovning av solcellssystem och inverkan av skuggning för solcellssystem.

Mattias Gustafsson: Stärk köparen av solceller

Mattias Gustafsson är forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle och utvecklingssamordnare på Gävle Energi AB. Han kommer att presentera sina erfarenheter av kunders utsatthet på solcellsmarknaden, med fokus på offererad solelproduktion och egenanvändning av producerad el.

Bengt Stridh, Mälardalens högskola: Byggnadsintegrerade solceller – internationellt samarbete

David Larsson, Solkompaniet: Lönsamhet och affärsmodeller

Anna Svensson, Soltech Energy: BIPV-produkter  

Svenska BIPVgruppen Task 15 har jobbat med byggnadsintegrering av solceller sedan 2015 inom IEA (International Energy Agency). Gruppen består av experter inom solcellsteknik och får statlig finansiering genom Energimyndigheten. Vi presenterar några av de resultat som Task 15 levererat och några exempel med byggnadsintegrerade solceller.

IEA-PVPS. IEA är en sammanslutning för internationellt energisamarbete med 32 medlemsländer. Organisationen har ett flertal arbetsprogram och ”Photovoltaic Power Systems Programme” (PVPS) är ett av dem, som handlar om utveckling av solcellstekniken och dess roll i övergången till hållbara energisystem. Task 15 startade 2015 och är inriktat på byggnadsintegrerade solceller. Omfattningen för Task 15 är både nya och befintliga byggnader, olika solcellstekniker, tillämpningar i olika skalor från småhus till storskaliga installationer på större fastigheter. Under perioden 2020-2024 är målen att bland annat ta fram en handbok för BIPV-installationer, ta fram underlag för standarder inom BIPV, främja spridning av BIPV och få fler aktörer att använda BIPV produkter.

Christoffer Löfquist: Midsummer –  Innovativa solpaneler tar solenergi till nya marknader 

Christoffer Löfquist är försäljningschef för solcellstak och tunnfilmssolpaneler på Midsummer. Midsummer utvecklar ständigt sina tunnfilmssolpaneler till snygga produkter som passar både plåttak och takpannor. Christoffer kommer att berätta om den spännande resan från idé till lansering av produkterna.

Per Herrmansson

Per Herrmansson: Så kan man kombinera estetik, säkerhet och kvalitet när man installerar solpaneler

Per Herrmansson är produktansvarig för solceller på Benders, ett företag med ambition är att vara ett starkt, svenskt, familjeägt företag som utvecklar, producerar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och tjänster av hög kvalitet för bygg- och anläggningssektorn.

Anna Mård: Campingar med integrerade solpaneler och smarta systemlösningar

Anna Mård är innovationsledare på Piteå Science Park. Hon har mångårig erfarenhet inom miljöteknik- och solelsbranschen. Anna kommer att presentera solpanelskoncept för campingstugor, hotell och servicehus som har utvecklats inom ramen för projektet Arctic Solar, ett samarbete mellan Svensk camping och arkitektfirman Warm in the Winter.

Hillevi Olsson: Campingar med integrerade solpaneler och smarta systemlösningar

Hillevi Olsson är arkitekt på Warm in the Winter, en arkitektfirma med fokus på stadsutveckling och Agenda 2030 som utgångspunkt. Hillevi lägger stort fokus på hållbarheten i projekt, och hon har arbetat med och vunnit flera arkitekturtävlingar. Tillsammans med Anna Mård kommer hon att presentera projektet Arctic Solar.

Tine Cato: Bristen på installatörer är en flaskhals för solelsbranschen

Tine Cato är vd på Solandia AB, det första bemanningsbolaget som satsar på uthyrning av kvalificerade solcellsmontörer. Hon har gedigen erfarenhet inom clean tech-branschen och har byggt flera start-up-företag med fokus på energi-, vatten- och bioteknologi. Tine kommer att berätta om bristen på kunniga installatörer och möjligheten att utbilda fler för att möta kraven från en växande bransch.

Anna Malou Pettersson: SunCold – resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

Anna Malou Petersson är disputerad civilingenjör och började arbeta med solel 2008. Sedan 2017 leder hon utvecklingen av området nordlig solel vid RISE Energy Technology Center. SunCold är ett projekt med syfte att ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel i nordliga förhållanden med avseende på snö, kyla och den låga solinstrålningen. Vad ska man tänkta på vid installation och hur mycket solel kan man producera i norr?

Tobias Killander
Tobias Killander: Minska din insats, öka din försäljning!

Tobias Killander är försäljningschef på solcellsgrossisten Germansolar. Tobias kommer att presentera SolarSales, ”det perfekta verktyget för alla återförsäljare”, ett verktyg som kan spara ditt företag massor av tid. SolarSales håller reda på offerter, beställningar, leads med mera. Verktygen kan minimera felräkningar och öka ”hitraten” i ditt företag.

Parallella program
Kristin Vanky & Jon Malmsten: Standardiserad inköps- och anbudsmetod för solceller (Konferensrum K4)

Aktea tar fram krav och riktlinjer som branschen kan enas kring i upphandling av solcellsanläggningar. Projektet är en del av Energimyndighetens strategiska arbete med att förenkla solcellsinvesteringar och vidareutvecklingen av Solelportalen. Hur får vi branschen att enas kring rätt krav? Kom och diskutera med oss!

Sandra Andersson: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Sandra Andersson arbetar på avdelningen för statistik och information på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Hennes ansvarsområden är klimatkommunikation och analys och distribution av solstrålningsdata. Sandra är teknologie doktor i aerosolfysik vid Lunds universitet sedan 2015 och engagerad i ett antal forskningsprojekt om solstrålning.

Thomas Carlund: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Thomas Carlund arbetar med att mäta och analysera solstrålningsdata, och han har mer än 25 års erfarenhet inom Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 2007 ansvarade Thomas för att modernisera SMHI:s nätverk för solstrålningsmätningar, och han spenderade nyligen två år vid Physicalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (POD/WRC) i Schweiz. Thomas har studerat meteorologi vid Uppsala universitet.

Tomas Landelius: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Tomas Landelius arbetar på forskningsavdelningen på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Han fokuserar på metod- och modellutveckling med tillämpningar inom förnybar energi. I slutet av 1990-talet var Tomas huvudansvarig för utvecklingen av SMHI:s operationella strålningsmodell, STRÅNG. Han har en bakgrund som teknologie doktor i bildbehandling vid Linköpings universitet.

Joakim Widén: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Joakim Widén är professor och föreståndare för avdelningen byggteknik och byggmiljö vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Hans forskargrupp utvecklar simuleringsmodeller och prognosverktyg för solstrålning på stadsnivå. Joakim Widén är även Associate Editor för den internationella tidskriften Journal of Renewable and Sustainable Energy som ges ut av American Institute of Physics.

Karin Edström
Karin Edström: Moderator för Invest in Green IiG (Sal B)

Karin Edström arbetar som Investment Manager med ansvar för hela investeringsprocessen, vilket innebär att hitta, investera i och utveckla innovativa bolag med tillväxtpotential samt genomföra exit av innehavet. Som Investment Manager på Almi Invest östra Mellansverige (med 350 MSEK i utplacerat kapital) täcker Karin regionen med ett särskilt fokus på Uppsala län och Västmanlands län och ett extra öga på bolag inom bland annat FoodTech, GreenTech och MedTech.

Sasja Beslik: En modig ny värld (Sal B)

Sasja Beslik är chef för Hållbar Finans och en av Sveriges främsta experter inom finans och hållbarhet. Han är styrelsemedlem i FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativs (UNEP-FI) grupp för vattenarbete och medlem i den kommitté som styr arbetet med skiffergas- och vattenfrågor inom Principles for Responsible Investment (PRI).

Christopher Engman: Varför är Megadeals så viktiga? (Sal B)

Christopher Engman är investerare i tolv bolag och författare till boken Megadeals. Han har tidigare arbetat som chief revenue officer (CRO) och chief marketing officer (CMO) på energi- och miljöteknikföretaget Climeon. Christopher kommer att berätta om hur B2B-företag kan genomföra Megadeals med hjälp av insikter i viktiga initiativ, ekosystem, konsensus, riskreducering, account based marketing (ABM), företagsförsäljning och finansiering.

Vad vill du se mer av?

Har du tips på spännande teknik, intressanta ämnen eller sakkunniga personer som du vill se, höra och träffa på årets mässa? Låt oss veta! Skicka ditt tips till mirja.cedercrantz@stuns.se