Stora salen
Hans-Olof Nilsson
Hans-Olof Nilsson: Så blir din fastighet helt självförsörjande på el

Med solelteknik och vätgas har Hans-Olof Nilsson gjort det omöjliga möjligt: sedan 2015 är hans 500-kvadratsvilla helt oberoende av elnätet. Villan har hittills demonstrerats för över 4 000 besökare, och idag driver Hans-Olof företaget Nilsson Energy. Med skräddarsydda systemlösningar vill han bidra till en hållbar energiförsörjning – från sol och vatten – och hjälpa fastighetsägare och företag att gå från ord, till handling.

Anders Mannikoff
Anders Mannikoff: Solel ur den lokala elnätsägarens perspektiv

Anders Mannikoff är vd på Herrljunga Elektriska AB. Utöver eldistribution bedriver bolaget även verksamhet inom fjärrvärme, stadsnät, vattenförsörjning (VA), el- och energiteknik och förnybar elproduktion. Anders har en bakgrund som chef och ingenjör i befattningar vid forskningsinstitutet RISE och ABB, bland annat inom elektriska drivsystem, produktsäkerhet, mät- och reglerteknik och högspänningsteknik.

Jonas Carlehed: IKEA:s satsning på solel

Jonas Carlehed är hållbarhetschef på IKEA Sverige. Han kommer att berätta om IKEA:s arbete för att bidra till ett mer hållbart och rättvist Sverige. IKEA lanserar under hösten 2019 SOLSTRÅLE: ett komplett och nyckelfärdigt solenergisystem som innehåller alla produkter, tjänster och garantier som behövs. Målsättningen är att IKEA tillsammans med SVEA Solar ska vara ledande på marknaden vad gäller kvalitet, garantier och enkelhet – till ett pris som gör solenergin tillgänglig för många fler.

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum
Filip Elland: 100 på sol – Nordens största solcellsprogram på tak

Filip Elland är hållbarhetschef på Castellum, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Han arbetar bland annat med energi- och resursanvändning, miljöcertifiering, social hållbarhet och grön finansiering. I grunden har Filip Elland en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Lunds universitet.

Charlotta Winkler: 100 på sol – Nordens största solcellsprogram på tak

Charlotta Winkler leder utvecklingen av tjänster inom solenergiteknik på WSP, ett konsultföretag som utvecklar hållbara och tekniska lösningar för framtidens samhällen. Hon har arbetat med solvärme- och solelteknik sedan 2003, bland annat i Österrike, och är sedan 2010 styrelseledamot i branschföreningen Svensk Solenergi (SSE). Sedan 2018 är Charlotta Winkler även industridoktorand vid Högskolan i Halmstad.

Parallella program
Sandra Andersson: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Sandra Andersson arbetar på avdelningen för statistik och information på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Hennes ansvarsområden är klimatkommunikation och analys och distribution av solstrålningsdata. Sandra är teknologie doktor i aerosolfysik vid Lunds universitet sedan 2015 och engagerad i ett antal forskningsprojekt om solstrålning.

Thomas Carlund: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Thomas Carlund arbetar med att mäta och analysera solstrålningsdata, och han har mer än 25 års erfarenhet inom Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 2007 ansvarade Thomas för att modernisera SMHI:s nätverk för solstrålningsmätningar, och han spenderade nyligen två år vid Physicalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (POD/WRC) i Schweiz. Thomas har studerat meteorologi vid Uppsala universitet.

Tomas Landelius: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Tomas Landelius arbetar på forskningsavdelningen på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Han fokuserar på metod- och modellutveckling med tillämpningar inom förnybar energi. I slutet av 1990-talet var Tomas huvudansvarig för utvecklingen av SMHI:s operationella strålningsmodell, STRÅNG. Han har en bakgrund som teknologie doktor i bildbehandling vid Linköpings universitet.

Joakim Widén: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Joakim Widén är professor och föreståndare för avdelningen byggteknik och byggmiljö vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Hans forskargrupp utvecklar simuleringsmodeller och prognosverktyg för solstrålning på stadsnivå. Joakim Widén är även Associate Editor för den internationella tidskriften Journal of Renewable and Sustainable Energy som ges ut av American Institute of Physics.

Vad vill du se mer av?

Planeringen av Svenska Solelmässan 2019 pågår för fullt, och här publicerar vi löpande årets föreläsare. Har du tips på spännande teknik, intressanta ämnen eller sakkunniga personer som du vill se, höra och träffa på årets mässa? Låt oss veta! Skicka ditt tips till mirja.cedercrantz@stuns.se