Stora Salen

Gustav Alberius – Konferencier

Gustav Alberius är civilingenjör i teknisk fysik och har en bred bakgrund från teknikindustrin. Han är idag försäljningsansvarig på HPSolartech och kommer att vara konferencier på Solelmässan.

Rickard Malmström – Välkomsttalare

Rickard Malmström är Förtroendevald (MP) Uppsala kommun och Svenska Solelmässans välkomsttalare.

Marika Edoff, Professor i fasta tillståndets elektronik, ssk solceller, Uppsala Universitet

Marika är även verksam som ledare för tunnfilmssolcellsgruppen, ledamot i Energimyndighetens utvecklingsplattform Kraft, en av fyra grundare av solcellsföretaget Solibro samt allmänt engagerad i solenergi. På Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet bedrivs forskning på effektiva solceller gjorda med tunnfilmsteknik. De tunna filmerna har olika funktion, till exempel ljusabsorberande eller elektriskt ledande och genomskinliga. De ljusabsorberande filmerna kan anpassas till solljusets spektrum och resultatet är att mer än 20 % av solljuset kan omvandlas till elektrisk effekt.

Joakim Widén, Docent i teknisk fysik, Uppsala universitet

Joakim leder forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG) vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. Han driver även företaget Sunwide Solar Computing som utvecklar programvara för solenergiberäkningar.

Viktoria Neimane, chef Nätteknik, Vattenfall Eldistribution

Viktoria Neimane jobbar på Vattenfall Eldistribution inom enheten Nätstrategi&Utveckling och ansvarar för teknisk utformning av anläggningar. Enheten jobbar även med långsiktig planering av elnätet och innovation.

Johan Lindahl, Talesperson för Svensk Solenergi

Johan Lindahl är talesperson för Svensk Solenergi, som med cirka 210 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Lorentz Tovatt – Riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet (MP)
Gunnar Caperius – Teamledare för miljö, klimat, landsbygd, jordbruk, energi, regional utveckling och ekonomi (C)
Patrik Engström – Riksdagsledamot och ledamot i Riksdagens överklagandenämnd (S)
Deniz Butros – Ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige och Vänsterpartiets partistyrelse
Lotta Olsson – Riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet (M)
Mattias Bäckström Johansson – Riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet (SD)
Charlotta Winkler, Technical director, WSP

Charlotta Winkler arbetar med hållbar energiförsörjning och energieffektiva byggnader på konsultföretaget WSP, där hon leder utveckling av tjänsterna och experterna inom solenergiteknik. Charlotta är sedan 2010 styrelseledamot i branschföreningen Svensk solenergi.

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

Christer Kilersjö har verkat på Eksta Bostads AB sedan år 2000. De senaste 7 åren som VD. Han har ett passionerat förhållningssätt till solenergiteknik. Han förvaltar Ekstas solhistorik och driver utvecklingen av tekniken och användandet vidare in i framtiden.

Anna Hammartorp, Innovationsledare – Innovation och Utveckling, Affärsverken

Anna Hammartorp arbetar på Affärsverkens Innovation och Utvecklingsavdelning och är även projektledare för Karlskrona Solpark. Affärsverken är ett företag som skapar hållbara lösningar som garanterar hög livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling.

Peter Roethlisberger, COO, Solaxess SA, NE, Switzerland

Peter är operativ chef på Solaxess, ett Schweiziskt företag som specialiserar sig på nanobaserad teknologi och vita eller ljusa, byggnadsintegrerade solelpaneler. Han kommer att berätta mer om hur byggnader kan vara både vackra och skapa energi samtidigt.

Peter Kovács, Forskningsingenjör RISE

Peter Kovács arbetar som forskningsingenjör på RISE Research Institutes of Sweden. Han driver flera solelprojekt, främst kring byggnadsintegrerad solel där en ledstjärna är att nya utmaningar inom området kräver breda samarbeten mellan solelbranschen, byggföretag, arkitekter och beställare.

Robert Andrén – Generaldirektör och chef för Energimyndigheten

Robert Andrén är generaldirektör och chef för Energimyndigheten. Hans tidigare erfarenheter innefattar bland annat genomförandet av den historiska energiöverenskommelsen. Han har tidigare bland annat varit länsråd vid Länsstyrelsen i Värmland och haft chefspositioner vid Naturvårdsverket samt Jordbruksdepartementet, senare Landsbygdsdepartementet.

Parallella program

Linn Andersson Strannegård – Paradisenergi

Paradisenergi är ett konsultbolag som utför bland annat inventering av tak, förstudier, projektering, upphandling och uppföljning av solcellsprojekt. Därutöver driver vi forskningsprojekt, exempelvis i det internationella forskningsprojekt IEA PVPS, men även lokala svenska forskningsprojekt. Linn Andersson Strannegård har en civilingenjörsexamen i ekosystemteknik från Lunds Universitet och har jobbat på Paradisenergi sedan 2016.

Linus Palmblad – Handläggare på avdelningen för forskning och innovation, Energimyndigheten

Linus Palmblad är handläggare på avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten och ska berätta om hur Energimyndigheten förenklar för solcellsinvesteringar.

Sara Grettve – Handläggare på avdelningen för förnybar energi och klimat, Energimyndigheten

Sara Grettve är handläggare på avdelningen för förnybar energi och klimat på Energimyndigheten och ska berätta om hur Energimyndigheten förenklar för solcellsinvesteringar

Magnus Nilsson – Verksamhetsansvarig på Glava Energy Center

Magnus Nilsson är verksamhetsansvarig på Glava Energy Center, ett internationellt ledande testcenter inom solenergi, som ligger strax utanför Arvika i Värmland. Magnus ska berätta om några av de drygt 60 innovationer som sett dagens ljus på GEC och som ingår i GECs testbädd för soltält. Dels en soltältduk som den norska startupen Tarpon Solar AS har utvecklat, dels en ny typ av soltältduk som bland andra MSB håller på att testa för framtida användning i flyktingförläggningar.

Hugo Franzén – Franzén Energiteknik

Hugo Franzén arbetar med att bygga Sveriges klimatsmartaste villor, Solvillorna! Hugo kommer även att lyfta frågan om hur vi bättre kan utnyttja villataken i Sverige för att producera förnybar och klimatsmart el.

Joachim Lindborg – Teknisk chef, Sustainable Innovation
Per Wickman – CEO, Product development, Solelia Greentech
Björn Karlsson – Professor, Högskolan i Gävle

Björn Karlsson leder solcellforskningen vid Högskolan i Gävle. Hans föredrag handlar om behovet av standardiserade simuleringar av nya solcellssystem, effektprovning av idrifttagna system och inverkan av skuggning. Föredragets budskap är att köparnas ställning skall stärkas vid installation av nya system.

Daniel Boström – Energi- och klimatrådgivare, Uppsala kommun

Daniel är certifierad energiexpert med mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning. Som kommunal energi- och klimatrådgivare är han ett stöd och bollplank åt företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med allt från att installera solceller till att minska energianvändningen i fastigheten.