Stora salen
Bernhard Weilharder: Så minimerar vi koldioxidutsläpp i vår solpanelproduktion

Bernhard Weilharder är vd för Sonnenstromfabrik, ett tyskt företag med över 25 år i branschen som producerar solpaneler med upp till 200 procent lägre koldioxidutsläpp. Han kommer att berätta om företagets historia och produktion.

Johanna Lakso: Hur fungerar framtidens elsystem med stora mängder förnybar el?

Johanna Lakso är vd på Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation som arbetar med att ta fram kunskap om nya tekniker och framtidens elsystem. Batterier, elbilar, och solceller bidrar med nya möjligheter för elsystemet. Johanna har en bakgrund från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten och är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Foto: Jakob Svärd

Lennart Söder: Utblick Tyskland – utmaningar för elnäten vid stor mängd solel

Lennart Söder är professor i elkraftsystem vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) sedan 1999. Han bedriver forskning och utbildning inom elkraftssystem. Det inkluderar studier av kraftsystemstabilitet, överföringsmöjligheter, elprisbildning, smarta elnät, effekterna av vind- och solenergi, reglering av vattenkraft, effekter av ekonomisk reglering, studier av elfordon och så vidare. Han är aktiv i flera samarbetsprojekt inom Sverige, Norden, EU och det internationella energirådet (IEA).

Hans-Olof Nilsson
Hans-Olof Nilsson: Så blir din fastighet helt självförsörjande på el

Med solelteknik och vätgas har Hans-Olof Nilsson gjort det omöjliga möjligt: sedan 2015 är hans 500-kvadratsvilla helt oberoende av elnätet. Villan har hittills demonstrerats för över 4 000 besökare, och idag driver Hans-Olof företaget Nilsson Energy. Med skräddarsydda systemlösningar vill han bidra till en hållbar energiförsörjning – från sol och vatten – och hjälpa fastighetsägare och företag att gå från ord, till handling.

Susanné Wallner: Hållbar omställning i Mariestad

Susanné Wallner Utvecklingsstrateg i Mariestads kommun. Susanné jobbar med Mariestads satsningar mot hållbar omställning inom konceptet ElectriVillage. ElectriVillage är kommunens samlade satsning för en industriell förnyelse och via att vara en test och demonstrationsplats prövar man nya hållbara lösningar. Susanné har tidigare varit företagare och regionråd med frågor främst inom regionalutveckling.

Anders Mannikoff
Anders Mannikoff: Solel ur den lokala elnätsägarens perspektiv

Anders Mannikoff är vd på Herrljunga Elektriska AB. Utöver eldistribution bedriver bolaget även verksamhet inom fjärrvärme, stadsnät, vattenförsörjning (VA), el- och energiteknik och förnybar elproduktion. Anders har en bakgrund som chef och ingenjör i befattningar vid forskningsinstitutet RISE och ABB, bland annat inom elektriska drivsystem, produktsäkerhet, mät- och reglerteknik och högspänningsteknik.

Jonas Carlehed: IKEA:s satsning på solel

Jonas Carlehed är hållbarhetschef på IKEA Sverige. Han kommer att berätta om IKEA:s arbete för att bidra till ett mer hållbart och rättvist Sverige. IKEA lanserar under hösten 2019 SOLSTRÅLE: ett komplett och nyckelfärdigt solenergisystem som innehåller alla produkter, tjänster och garantier som behövs. Målsättningen är att IKEA tillsammans med SVEA Solar ska vara ledande på marknaden vad gäller kvalitet, garantier och enkelhet – till ett pris som gör solenergin tillgänglig för många fler.

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum
Filip Elland: 100 på sol – Nordens största solcellsprogram på tak

Filip Elland är hållbarhetschef på Castellum, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Han arbetar bland annat med energi- och resursanvändning, miljöcertifiering, social hållbarhet och grön finansiering. I grunden har Filip Elland en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Lunds universitet.

Charlotta Winkler: 100 på sol – Nordens största solcellsprogram på tak

Charlotta Winkler leder utvecklingen av tjänster inom solenergiteknik på WSP, ett konsultföretag som utvecklar hållbara och tekniska lösningar för framtidens samhällen. Hon har arbetat med solvärme- och solelteknik sedan 2003, bland annat i Österrike, och är sedan 2010 styrelseledamot i branschföreningen Svensk Solenergi (SSE). Sedan 2018 är Charlotta Winkler även industridoktorand vid Högskolan i Halmstad.

Sal C
Anna Mård: Campingar med integrerade solpaneler och smarta systemlösningar

Anna Mård är innovationsledare på Piteå Science Park. Hon har mångårig erfarenhet inom miljöteknik- och solelsbranschen. Anna kommer att presentera solpanelskoncept för campingstugor, hotell och servicehus som har utvecklats inom ramen för projektet Arctic Solar, ett samarbete mellan Svensk camping och arkitektfirman Warm in the Winter.

Hillevi Olsson: Campingar med integrerade solpaneler och smarta systemlösningar

Hillevi Olsson är arkitekt på Warm in the Winter, en arkitektfirma med fokus på stadsutveckling och Agenda 2030 som utgångspunkt. Hillevi lägger stort fokus på hållbarheten i projekt, och hon har arbetat med och vunnit flera arkitekturtävlingar. Tillsammans med Anna Mård kommer hon att presentera projektet Arctic Solar.

Tine Cato: Bristen på installatörer är en flaskhals för solelsbranschen

Tine Cato är vd på Solandia AB, det första bemanningsbolaget som satsar på uthyrning av kvalificerade solcellsmontörer. Hon har gedigen erfarenhet inom clean tech-branschen och har byggt flera start-up-företag med fokus på energi-, vatten- och bioteknologi. Tine kommer att berätta om bristen på kunniga installatörer och möjligheten att utbilda fler för att möta kraven från en växande bransch.

Anna Malou Pettersson: SunCold – resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat

Anna Malou Petersson är disputerad civilingenjör och började arbeta med solel 2008. Sedan 2017 leder hon utvecklingen av området nordlig solel vid RISE Energy Technology Center. SunCold är ett projekt med syfte att ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel i nordliga förhållanden med avseende på snö, kyla och den låga solinstrålningen. Vad ska man tänkta på vid installation och hur mycket solel kan man producera i norr?

GermanSolar: Solar Sales

Germansolar är idag ett Grossistföretag som levererar produkter i hela Sverige.

Vi har gjort den långa resan med start 2012 då vi gjorde allt, monterade projekterade och sålde nyckelfärdiga anläggningar, tills idag då vi fungerar som ett Grossistföretag sedan hösten 2018 med hundratalet anslutna återförsäljare.

Vi kommer på denna mässan att presentera vår portal SolarSales, det är det perfekta verktyget för alla återförsäljare. Det hjälper till att spara massor av tid! håller reda på offerter, ordrar och Leads. Minimerar felräkningar och ökar ”hitraten” i företaget!

Parallella program
Sandra Andersson: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Sandra Andersson arbetar på avdelningen för statistik och information på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Hennes ansvarsområden är klimatkommunikation och analys och distribution av solstrålningsdata. Sandra är teknologie doktor i aerosolfysik vid Lunds universitet sedan 2015 och engagerad i ett antal forskningsprojekt om solstrålning.

Thomas Carlund: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Thomas Carlund arbetar med att mäta och analysera solstrålningsdata, och han har mer än 25 års erfarenhet inom Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 2007 ansvarade Thomas för att modernisera SMHI:s nätverk för solstrålningsmätningar, och han spenderade nyligen två år vid Physicalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (POD/WRC) i Schweiz. Thomas har studerat meteorologi vid Uppsala universitet.

Tomas Landelius: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Tomas Landelius arbetar på forskningsavdelningen på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Han fokuserar på metod- och modellutveckling med tillämpningar inom förnybar energi. I slutet av 1990-talet var Tomas huvudansvarig för utvecklingen av SMHI:s operationella strålningsmodell, STRÅNG. Han har en bakgrund som teknologie doktor i bildbehandling vid Linköpings universitet.

Joakim Widén: Solstrålningsdata – dåtid, nutid, framtid (Konferensrum K1)

Joakim Widén är professor och föreståndare för avdelningen byggteknik och byggmiljö vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Hans forskargrupp utvecklar simuleringsmodeller och prognosverktyg för solstrålning på stadsnivå. Joakim Widén är även Associate Editor för den internationella tidskriften Journal of Renewable and Sustainable Energy som ges ut av American Institute of Physics.

Vad vill du se mer av?

Planeringen av Svenska Solelmässan 2019 pågår för fullt, och här publicerar vi löpande årets föreläsare. Har du tips på spännande teknik, intressanta ämnen eller sakkunniga personer som du vill se, höra och träffa på årets mässa? Låt oss veta! Skicka ditt tips till mirja.cedercrantz@stuns.se