Potentialen för energilager – Malin Hansson
Stora solelanläggningar – Lars Hedström
Solceller i takpanna – Markus Svensson
Politiker (C)- Rickard Nordin
Storkonsument till prosument – Anna Denell
Solenergi och effekteffektivisering – Mats Karlström