Moderator – Hans Nyhlén
Optistring – Anders Lindgren
Välkomsttalare – Rickard Malmström
Politiker (L) – Maria Weimer
Solenergi och effekteffektivisering – Mats Karlström
Storkonsument till prosument – Anna Denell