Information med anledning av Covid-19

Vår ambition att genomföra Svenska Solelmässan den 20 oktober 2020.
Vi avser erbjuda en trygg och säker mötesplats som bygger på fysiska möten.
Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar med anledning av Covid-19 och uppdaterar löpande här på hemsidan.