På Svenska Solelmässan möts företag, kunder, branschkollegor och beslutsfattare på en av Sveriges största mötesplatser för energiteknik.

 

Hansjörg Weisskopf – Blue.Sky Energy
Jonas Malmström – Yokk Solar
Sara Klingberg – SolTech Energy
Ylva Olofsson – Volvo GTT
Maria Säfström – iHus
Sofie Allert – Swedish Algae Factory